عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 415 -  نامه تشكر به آقاي مسلم اوغور "تبريك ورود امام به ايران "
مكان : قم
موضوع : تشكر از نامه ارسالي
مخاطب : مسلم اوغور - تركيه
نامه
زمان : 7 فروردين 1358 / 28 ربيع الثاني 1399
صفحه : 415
بسمه تعالي
نامه جنابعالي در مورد تبريك ورود اينجانب به ايران واصل گرديد. از اظهار تفقد ومحبت آن جناب متشكرم . از خداي تعالي عظمت اسلام و مسلمين و اتحاد و اتفاق آنان را در راه تحقق بخشيدن به اهداف عاليه پيامبر اكرم خواستارم . والسلام عليكم ورحمه الله .
28 ع 2 99
دانشمند ارجمند جناب آقاي آقا شيخ مسلم اوغور
روح الله الموسوي الخميني