عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 414 -  راي به جمهوري اسلامي
صفحه : 414
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
حفظ وحدت كلمه
الان مملكت از خود شماست و دولت از خود شماست ؛ و دولت در خدمت شماهست ، و من در خدمت همه شما هستم . و من از خداي تبارك و تعالي خواستارم كه عزت و سعادت شماها را با قدرت تامه حفظ كند. شماها برادران ما هستيد و ما برادران شما هستيم و همه ملت با هم برادرند، و بايد با هم اين راه را طي بكنند و به جمهوري اسلام راي بدهند. و بعد هم ان شاءالله بدانيد كه تابع قوانين اسلام است ؛ راي بدهند. و بعدهم ان شاءالله جمهوري اسلامي برقرار بشود و گرفتاريهاي ما بلكه ترميم بشود. خداوندهمه شما را حفظ كند.
راي به جمهوري اسلامي
من اميدوارم كه شما آقايان آگاهانه وحدت كلمه خودتان را حفظ كنيد. اختلافات بين عشاير را ريشه كن كنيد. ريش سفيدهاي شما وساطت كنند بين جوانان عشاير و آنها را باهم اصلاح بدهند. اگر چنانچه خداي نخواسته اختلاف بين امت حاصل بشود، من خوف آن را دارم كه باز به فرم ديگر مسائل تازه عود كند؛ و شما [كه ] تلخي اين مسائل راچشيديد نگذاريد اين مسائل عود كند. با هم باشيد. همه اقشار با هم باشند. جاهايي را كه شما در آنجا ساكن هستيد حفظ كنيد؛ از شر اشرار حفظ كنيد. اگر كساني بين شما آمدند وزمزمه اختلاف اندازي كردند آنها را طرد كنيد. از تبليغات سوئي كه به نفع اجانب مي كنندجلوگيري كنيد.