عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 413 -  خرابيها و خيانتهاي رژيم شاه
مكان : قم
موضوع : جنايات رژيم شاه - لزوم وحدت
مناسبت : عيد نوروز
سخنراني
حضار: نمايندگان عشاير لرستان
زمان : 5 فروردين 1358 / 26 ربيع الثاني 1399
صفحه : 413
بسم الله الرحمن الرحيم
.. . خوش آمديد! خداوند شما را در پناه خودش حفظ كند. من مي دانم كه شماها هم مثل ساير اقشار ملت در اين پنجاه و چند سال زير حكومت طاغوتي چه كشيديد. ما همه در تحمل ظلم و چيزهايي كه دولت طاغوتي به [سر] اين ملت آورد شريك بوديم . وبحمدالله با كمك همه اقشار ملت و عشاير محترم ايران اين پيروزي تا اينجا حاصل شد.و البته الان ما يك مقدار زيادي [كار] در پيش رو داريم كه خرابيهايي است كه رژيم طاغوتي سابق براي ما به ارث گذاشته است .
اينها تمام حيثيات ملي ما و خزاين ما را بردند و چپاول كردند. دست اجانب را درايران باز گذاشتند. پايگاه براي دولتهاي ابرقدرت در ايران درست كردند. خزاين ما را به باد دادند. دامداري ما را ممنوع كردند. "ملي " كردند به اصطلاح خودشان ، جنگلها ومراتع ما را مراتع خوب ما را به ديگران دادند؛ جنگلهاي ما را به ديگران و به اجانب دادند. زراعت و كشاورزي ما را فلج كردند. خزاين ما را به باد فنا دادند. ملت ما را عقب مانده نگه داشتند. مدارس و فرهنگ ما را استعماري كردند. و الان ما با يك اقتصاد فلج .. . و با دانشگاههاي غيرصحيح و يك اقتصاد ورشكسته روبه رو هستيم . لكن اميد است به همت همه ملت ، اقشار همه ملت ، عشاير محترم ايران ، تمام اقشار ملت ، اين بار سنگين به منزل برسد.
خرابيها و خيانتهاي رژيم شاه
صفحه : 414
راي به جمهوري اسلامي
من اميدوارم كه شما آقايان آگاهانه وحدت كلمه خودتان را حفظ كنيد. اختلافات بين عشاير را ريشه كن كنيد. ريش سفيدهاي شما وساطت كنند بين جوانان عشاير و آنها را باهم اصلاح بدهند. اگر چنانچه خداي نخواسته اختلاف بين امت حاصل بشود، من خوف آن را دارم كه باز به فرم ديگر مسائل تازه عود كند؛ و شما [كه ] تلخي اين مسائل راچشيديد نگذاريد اين مسائل عود كند. با هم باشيد. همه اقشار با هم باشند. جاهايي را كه شما در آنجا ساكن هستيد حفظ كنيد؛ از شر اشرار حفظ كنيد. اگر كساني بين شما آمدند وزمزمه اختلاف اندازي كردند آنها را طرد كنيد. از تبليغات سوئي كه به نفع اجانب مي كنندجلوگيري كنيد.
حفظ وحدت كلمه
الان مملكت از خود شماست و دولت از خود شماست ؛ و دولت در خدمت شماهست ، و من در خدمت همه شما هستم . و من از خداي تبارك و تعالي خواستارم كه عزت و سعادت شماها را با قدرت تامه حفظ كند. شماها برادران ما هستيد و ما برادران شما هستيم و همه ملت با هم برادرند، و بايد با هم اين راه را طي بكنند و به جمهوري اسلام راي بدهند. و بعد هم ان شاءالله بدانيد كه تابع قوانين اسلام است ؛ راي بدهند. و بعدهم ان شاءالله جمهوري اسلامي برقرار بشود و گرفتاريهاي ما بلكه ترميم بشود. خداوندهمه شما را حفظ كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته