عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 412 -  حفظ نهضت ، با تمام قوا
صفحه : 412
و من از خدا مي خواهم كه از اين به بعد، ايران ما يك ايران منزه باشد؛ يك "ايران "ي باشد كه همان طور كه ان شاءالله مادياتش اصلاح مي شود، معنوياتش [هم ] اصلاح بشود.عمده ، معنويات يك مملكت است ؛ ما را از معنويات دور كرده اند، نگذاشتند رشدمعنوي بكنيم . و من از خدا مي خواهم كه معنويات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خداي تبارك و تعالي [رشد بدهد].
تعالي توفيق شماها را مي خواهم .
لزوم اداره صحيح دستگاههاي سمعي و بصري
شما بايد بدانيد كه اين دستگاههايي كه الان اسم برديد و بعض از شما يا [همه ] شمامشغول او هستيد، اينها دستگاههاي آموزشي بايد باشد. در زمان طاغوت همه اين دستگاهها دستگاههايي بود كه جوانهاي ما را خواب مي كرد، ملت ما را به بيهوده روشي تبليغ مي كرد، همه را مي خواست از سرنوشت خودشان غافل كند. در صورتي كه سينمابراي اين مقاصد شومي كه اينها در اين مدت طولاني طرح ريزي كردند نبوده ؛ اينهاچيزهايي است كه آموزشي است . راديو و تلويزيون يك دستگاه آموزشي است ، سينمايك دستگاه آموزشي است . بايد دستگاهها را به طور مسالمت ، به طور صحيح ، به طورسليم اداره كرد.
حفظ نهضت ، با تمام قوا
پيروزي ما براي اين بود كه همه رو به خدا كردند و شهادت را طلب كردند. اسلام ما راپيروز كرد والا ما قوه نداشتيم در مقابل قوه آنها. و ما از اين به بعد بايد اين رمز را حفظكنيم ؛ اين رمز پيروزي اي كه قدرت اسلام است حفظ كنيم ، و وحدت كلمه را؛ گمان نكنيد كه حالا تمام شد مطلب و دوباره برگرديد به حالات اوليه ؛ خير، تمام نشده است والان بايد وحدت را حفظ كنيد؛ و اين نهضت را با گرمي ، اين نهضت را با تمام قوا حفظكنيد. خداوند همه شما را سعادتمند كند. دنيا و آخرت همه شما را تعمير كند. سلام برشما!