عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 411 -  ضرورت شركت در رفراندم
موضوع : رفراندم جمهوري اسلامي
زمان : 5 فروردين 1358 / 26 ربيع الثاني 1399
حضار: گروه تبليغات قم
سخنراني
مناسبت : عيد نوروز
مكان : قم
صفحه : 411
بسم الله الرحمن الرحيم
قم مركز همه بركات
ضرورت شركت در رفراندم
مي دانيد كه ما باز راههاي طولاني داريم ، و در اين راه طولاني همه با هم بايد شركت داشته باشيم تا بتوانيم كار را انجام بدهيم و به انجام برسانيم . بايد در رفراندم تبليغ كنيد كه همه كس - همه قشرها، زن و مرد از جوان شانزده ساله تا پيرمرد - در اين شركت كنند؛ زنهاشركت كنند. هيچ كس اهمال نكند. اين سرنوشت ما در اين رفراندم تحقق پيدا مي كند: يااسلام ان شاءالله و يا - خداي نخواسته - غير اسلام ؛ يا جمهوري اسلام و يا - خداي نخواسته - طرحهاي ديگري كه شياطين ممكن است كه اين طرحها را داشته باشند. بايدمردم ايران عموما و شما جوانها [هم ]، در قم پاسداري كنيد از اين صندوقهايي كه گذاشته مي شود كه مبادا يك كسي تصرف بيجا كند، خيانت بكند. من از خداي تبارك و
من خوشحالم كه بعد از سالهاي طولاني در ميان شما رفقا - جوانان - هستم . من هميشه در فكر ايران و در فكر وطن خودم - قم - بودم و هستم و دعا گويم . شما مي دانيد كه قم مركز تشيع از زمان حضرت صادق - سلام الله عليه - حدود آن زمان ، مركز تشيع بوده است و از قم تشيع به ساير جاها رفته است . علم هم از قم به جاهاي ديگر منتشر شده است و بحمدالله شجاعت و زحمت در راه اسلام و فداكاري هم از قم منتشر شد. قم مركز همه بركات است . خدا شماها - قمي ها - را براي ما حفظ كند، و همه ايران را براي همه .
صفحه : 412
و من از خدا مي خواهم كه از اين به بعد، ايران ما يك ايران منزه باشد؛ يك "ايران "ي باشد كه همان طور كه ان شاءالله مادياتش اصلاح مي شود، معنوياتش [هم ] اصلاح بشود.عمده ، معنويات يك مملكت است ؛ ما را از معنويات دور كرده اند، نگذاشتند رشدمعنوي بكنيم . و من از خدا مي خواهم كه معنويات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خداي تبارك و تعالي [رشد بدهد].
تعالي توفيق شماها را مي خواهم .
لزوم اداره صحيح دستگاههاي سمعي و بصري
شما بايد بدانيد كه اين دستگاههايي كه الان اسم برديد و بعض از شما يا [همه ] شمامشغول او هستيد، اينها دستگاههاي آموزشي بايد باشد. در زمان طاغوت همه اين دستگاهها دستگاههايي بود كه جوانهاي ما را خواب مي كرد، ملت ما را به بيهوده روشي تبليغ مي كرد، همه را مي خواست از سرنوشت خودشان غافل كند. در صورتي كه سينمابراي اين مقاصد شومي كه اينها در اين مدت طولاني طرح ريزي كردند نبوده ؛ اينهاچيزهايي است كه آموزشي است . راديو و تلويزيون يك دستگاه آموزشي است ، سينمايك دستگاه آموزشي است . بايد دستگاهها را به طور مسالمت ، به طور صحيح ، به طورسليم اداره كرد.
حفظ نهضت ، با تمام قوا
پيروزي ما براي اين بود كه همه رو به خدا كردند و شهادت را طلب كردند. اسلام ما راپيروز كرد والا ما قوه نداشتيم در مقابل قوه آنها. و ما از اين به بعد بايد اين رمز را حفظكنيم ؛ اين رمز پيروزي اي كه قدرت اسلام است حفظ كنيم ، و وحدت كلمه را؛ گمان نكنيد كه حالا تمام شد مطلب و دوباره برگرديد به حالات اوليه ؛ خير، تمام نشده است والان بايد وحدت را حفظ كنيد؛ و اين نهضت را با گرمي ، اين نهضت را با تمام قوا حفظكنيد. خداوند همه شما را سعادتمند كند. دنيا و آخرت همه شما را تعمير كند. سلام برشما!