عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 410 -  پيام به مسلمانان جهان به مناسبت صلح مصر و اسرائيل
مكان : قم
زمان : 5 فروردين 1358 / 26 ربيع الثاني 1399
پيام
موضوع : صلح مصر و اسرائيل "كمپ ديويد"(1)
مخاطب : مسلمانان جهان
صفحه : 410
5/1/58
اينجانب بيش از پانزده سال است كه خطر اسرائيل غاصب را گوشزد كرده ام و به دول و ملل عرب اين حقيقت را اعلام نموده ام . اكنون با طرح استعماري صلح مصر و اسرائيل ،اين خطر بيشتر و نزديكتر و جديتر شده است . سادات با قبول اين صلح ، وابستگي خود رابه دولت استعمارگر امريكا آشكارتر نمود. از دوست شاه سابق ايران بيش از اين نمي توان انتظار داشت . ايران خود را همگام با برادران مسلمان كشورهاي عربي دانسته وخود را در تصميم گيريهاي آنان شريك مي داند. ايران صلح سادات و اسرائيل را خيانت به اسلام و مسلمين و برادران عرب مي داند و موضعهاي سياسي كشورهاي مخالف اين پيمان را تاييد مي كند. (2) والسلام عليكم و رحمه الله .
روح الله الموسوي الخميني
بسم الله الرحمن الرحيم