عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 407 -  پيام به سربازان و پاسداران "حفظ اتحاد و برادري "
مكان : قم
مخاطب : سربازان و پاسداران اسلام
موضوع : حفظ اتحاد و برادري
پيام
زمان : 3 فروردين 1358 / 24 ربيع الثاني 1399(1)
صفحه : 407
روح الله الموسوي الخميني
بسمه تعالي
23 ع 2 99 - 3/1/58(2)
در اين سال نو از شما جوانان دلير و غيوري كه كابوس استعمار را به زانو در آورديدتقدير مي كنم . از شما رزمندگان عزيزي كه نهال آزادي را در اين مرز و بوم بارور كرديدتشكر مي كنم . موفقيت بيش از پيش شما را در راه رسيدن به پيروزي نهايي ازخداي تعالي خواستارم .
در اين موقع حساس - كه باقيمانده دشمنان شكست خورده ما در كمين هستند - اتحادو برادري خود را حفظ كنيد و از راه تفرقه و اختلاف ، مجال فعاليت مجدد را به دست دشمن ندهيد. من از دعاي خير به شما عزيزان غافل نيستم .
فرزندان عزيز اسلام ، سربازان و پاسداران فداكار اسلام - ايدكم الله تعالي