عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 400 -  لزوم تجهيز حوزه ها به ابعاد مختلف
صفحه : 400
زيادند اشخاص كه پيشنهاد اين معاني را مي كنند؛ به اينها بايد فرصت بدهند و آنهاصحبت بكنند. به جاي آن چيزهايي كه به درد ملت نمي خورد يا مضر به حال ملت است ،يك چيزهاي مفيد را به مردم بدهند و يك غذاي مفيدي به مردم بدهند؛ مردم را تغذيه كنند به غذاهاي صحيح سالم . و من اميدوارم كه اين دستگاه هم همان طوري كه وعده كردند كه بتدريج درست بشود، قدم را يك خرده بلندتر بردارند و زودتر ان شاءالله تصفيه بشود و تعديل بشود.
دانشگاه بزرگ اسلامي
و يك عرض هم به همه همجنسهاي خودم . همه همجنسيم لكن آنهايي كه با من صورتا يك صورت هستيم و من به همه ارادت دارم ؛ و آن آقايان علما و روحانيون .آقايان علما و روحانيون وظيفه شان از همه مردم زيادتر است ، سنگين تر است . اينهاموظفند از طرف خداي تبارك و تعالي . الان هم ملت مسلم آنقدري كه به حرف اين طايفه گوش مي دهند به حرف كسان ديگر گوش نمي دهند. بنابراين حجتي است اين ازخداي تبارك و تعالي بر ما كه شمايي كه مردم به شما گوش مي دادند و مردم از شمااطاعت مي كردند، چرا - مثلا - قصور در اين معني داشتيد؟ چرا كم - مثلا - چيزي گفتيد؟ان شاءالله نداشته باشند لكن - خداي نخواسته - اگر در بين بعضيها باشد، وظيفه ما بسيارسنگين است . چه از جهت اينكه تهذيب اين دانشگاه اسلامي - دانشگاه بزرگ اسلامي -كه بايد به دست مراجع بزرگ بشود، و چه باب تعليم و تعلم كه بايد باز تصفيه بشود و به دست بزرگان ما اداره و تصحيح بشود، و چه در كيفيت تحصيل كه بايد تجديدنظر بشود.ما به همه آقايان - با كمال خضوع - عرض مي كنيم كه شمايي كه بايد ارشاد كنيد اين ملت را، بايد مجهز بشويد؛ بايد مجهز به جميع انحاي ارشادات . مردم از شما توقع جميع انحاي ارشادات را دارند.
لزوم تجهيز حوزه ها به ابعاد مختلف
اسلام همان طوري كه ابعاد مختلفه دارد به حسب ابعادي كه انسان دارد اسلام براي