عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 395 -  هشدار به گرانفروشان و محتكران
صفحه : 395
از مثل ، كشت ترياك كمتر بكنند، خودداري بكنند. و از چيزهايي كه نفع خيلي ندارد، درتغذيه مردم دخالت ندارد، از آنها هم خودداري بكنند. و عمده كار را همان مواد غذايي ،عمده كشت را مواد غذايي بكنند كه ما احتياج به خارج ان شاءالله پيدا نكنيم . الان مي دانيدكه ما محتاج به خارجيم راجع به مواد غذايي ؛ بايد ما خودمان اين را جبران بكنيم و اين به همت كشاورزان ماست . و البته دولت هم با كشاورزها بايد همراهي بكند، و همراهي ان شاءالله مي كند.
هشدار به گرانفروشان و محتكران
و همين طور بازار ما بايد يك بازار اسلامي باشد. از قراري كه مكرر به من گفته اند،الان يك دسته اي سودجو در بازار هستند كه اينها قيمتهاي بسيار گران روي اجناس گذاشته اند. اين يك مطلب غيرانساني است ؛ يك مطلبي است كه بايد فكر كنند اينهايي كه مي خواهند حالا سود ببرند، بايد توجه داشته باشند كه اين ملت ، كه اكثرشان عبارت ازاين طبقه پاييني است كه نمي توانند خودشان را اداره كنند، اينها بودند كه ما را رساندند به اين پيروزي . حالا نبايد آن تاجر معتبري كه دخالت در اين امور نداشته است براي اينهاايجاد زحمت بكند. ايام عيد است ؛ اينها احتياج دارند به لباس ، احتياج دارند به خوراك ،احتياج دارند به چيزهاي ديگر. بايد با انصاف رفتار كرد، بايد با اينها با برادري رفتار كرد؛گرانفروشي را كنار بگذارند و احتكار نكنند، نگهداري نكنند براي يكوقتي كه جنس گران بشود و بفروشند. احتكار در غذاها جايز نيست . و همين طور بايد با برادري بابرادران خودشان رفتار كنند و اين پيروزي را از آنها بدانند. شما حالا از قيد آزاد شديد،از قيدوبندها آزاد شديد؛ شما حالا ترس اينكه مثلا سازمان امنيت بيايد شما را چه بكند- و اينها - نداريد لكن ترس از خدا بايد داشته باشيد، ترس از اسلام بايد داشته باشيد؛ بايدمراعات بكنيد اشخاص ضعيف را، بايد همراهي بكنيد با اشخاص ضعيف ، نه اينكه گرانفروشي بكنيد و كالاهاي خودتان را بالا ببريد و مردم را در زحمت [بيندازيد]. اين هم راجع به اين طبقه ؛ كه البته باز مسائل ديگري هست ولي طولاني مي شود.