عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 389 -  اجتناب از اختلاف
حضار: نمايندگان عشاير لرستان
سخنراني
زمان : 28 اسفند 1357 / 20 ربيع الثاني 1399
موضوع : عوامل پيروزي
مكان : قم ،
صفحه : 389
آقايان از راه دور آمده ايد، خوش آمديد! آمده ايد براي دلجويي از ما و از اهالي قم ؛آمده ايد براي هم پيوستگي به ملت ايران . من اميدوارم كه با اين هم پيوستگي كه بين شماو ساير ملت ايران است ، به واسطه اين هم پيوستگي ، به تمام مقاصد خودمان كه آزادي ملت است ، استقلال مملكت است و برقراري حكومت عدل اسلامي - جمهوري اسلامي - است ، من اميدوارم كه نايل شويم . من اميدوارم كه شما اهالي محترم لرستان درآن محالي كه هستيد، در آنجا اگر چنانچه اختلافاتي هست خودتان رفع كنيد. برادران من ! امروز روز اختلاف نيست ؛ امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد، همه باهم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
شياطين در كمينند
اجتناب از اختلاف
شياطين در كمين نشسته اند مي خواهند مسائل را باز به حال اول برگردانند؛ مي خواهندما را باز اسير كنند، مي خواهند آن ديكتاتوريها و قلدريها را برگردانند، مي خواهندمخازن ما را ببرند. منتها تاكنون به فرم شاهنشاهي [بود] و ممكن است بعدها به يك فرم ديگر. بايد همه شما بيدار باشيد، هوشيار باشيد. از كشور خودتان ، از اسلام عزيز دفاع كنيد. اگر بعض اشخاص منحرف آمدند بين شما و مطالبي گفتند كه اسباب تفرقه مي شود،آنها را به خودتان راه ندهيد. اگر بعض از اشخاص منحرف در بين شما پيدا شدند و
صفحه : 390
تبليغات سوء كردند، بدانيد كه اينها منحرف هستند، اينها با اسلام مخالف هستند، اينهاايادي اشخاصي هستند كه تاكنون ما را به اسارت كشيدند، ممالك [مملكت ] ما را عقب راندند.
راي به "جمهوري اسلامي "
.. . در اين رفراندمي كه مي شود، من خودم راي مي دهم به "جمهوري اسلامي " و ازشما هم تقاضا دارم كه براي اسلام راي بدهيد و به جمهوري اسلامي راي بدهيد. آنهايي
شما همه بايد با هم همدست [و] هم پيمان باشيد؛ همه دوست هم باشيد، دوست ملت باشيد. براي اسلام خدمت كنيد. شما مي دانيد كه اين وحدت كلمه اي كه بين همه شماهاپيدا شد و اين اتكالي كه به اسلام داشتيد شما را پيروز كرد؛ پس دست از اين وحدت كلمه برنداريد و دست از اسلام برنداريد. به واسطه اسلام است كه ما مي توانيم عدالت را در همه جامعه خودمان پخش كنيم . كارگرها بدانند كه اسلام براي آنها بسياراهميت قائل است . كارمندها بدانند كه اسلام براي همه قشرها - خصوصا قشر كارگر ودهقان - بسيار اهميت قائل است ؛ ولي بايد با تدريج اين امور انجام بگيرد. دولت به فكراين معنا هست ، ما به فكر اين معنا هستيم لكن به قدري آشفته است و به قدري اينهاخرابكاري كردند كه جز با يك زمان ، نسبتا يك زماني كه بايد يك مقدار تحمل كردنمي شود اين كارها را انجام داد. اينطور نيست كه الان كسي به فكر شماها نباشد؛ ما به فكرشما هستيم ، دولت به فكر شما هست لكن يك قدري بايد شكيبايي كنيد. شما بوديد كه پنجاه و چند سال زير چكمه اين اشخاص نالايق ، اين اشخاص چپاولگر صبر كرديد؛حالا يك قدري صبر كنيد تا . . . هم منزل براي مستمندان تهيه مي شود، و هم كار خوب تهيه مي شود، و هم تعديل مي شود اين كارهايي كه بايد بشود. شما يك قدري تامل وصبر كنيد، اتكال به خدا بكنيد. و اميدوارم كه همه شما سعادتمند باشيد، هم در دنيا و هم در آخرت .
اهميت قشرهاي كارگر و دهقان در اسلام
صفحه : 391
كه برخلاف جمهوري اسلامي راي مي دهند، آنها آزادند لكن بدانند كه اين يك امري است كه مخالفت با ملت است ، مخالفت با اسلام است ؛ و من نصيحت مي كنم آنها را كه اين كار را نكنند و همه با هم به جمهوري اسلامي راي بدهند.
خداوند همه شما را موفق كند. و من از شما تشكر مي كنم كه اينجا آمديد و از مادلجويي كرديد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته