عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 385 -  نامه تسليت به خانم خاتون رحمانپور
مكان : قم
مخاطب : رحمانپور، خاتون
نامه
زمان : 28 اسفند 1357 / 20 ربيع الثاني 1399
صفحه : 385
من شريك در مصيبت شما هستم . از خداوند تعالي خواهانم كه شهيد شما را باشهداي كربلا محشور كند و به شما اجر و صبر عنايت فرمايد.
بسمه تعالي
روح الله الموسوي الخميني
بانوي محترمه خاتون (1)