عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 384 -  پيام به اهالي مسلمان كردستان و دفاع از نيروهاي مسلح
مخاطب : اهالي مسلمان كردستان
مكان : قم
پيام
موضوع : اغتشاش در كردستان
زمان : 28 اسفند 1357 / 20 ربيع الثاني 1399
صفحه : 384
شنيده شده كه عده اي وضع كردستان عزيز را مغشوش كرده اند و نمي خواهندبگذارند مسلمانان آسايش داشته باشند و برخلاف اسلام عمل مي كنند. اين عده به ارتش ، كه اكنون به سوي ملت مسلمان برگشته و از آن تبعيت مي كنند، حمله مي برند وآنها را مورد توهين قرار مي دهند. اين قبيل كارها برخلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است . مردم كردستان و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري ازنظر ما مردود است . و ما با برادران اهل سنت خود هيچ اختلافي نداريم ، همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستيم . ارتش و ژاندارمري و پليس نيز بايد بدانند كه از اين به بعدآنها حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمانند، و اگر كسي به آنها حمله كند از مردم مسلمان نيست و از عمال اجانب است . و بايد نيروهاي مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع كنند و هرگونه حمله اي را به خود و به نواميس مردم با قدرت دفع نمايند.
روح الله الموسوي الخميني
بسم الله الرحمن الرحيم
به اهالي محترم مسلمان كردستان