عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 38 -  بيانات در جمع همافران نيروي هوايي "هشدار به دولت بختيار"
مكان : تهران ، مدرسه علوي
زمان : 13 بهمن 1357 / 4 ربيع الاول 1399
بيانات
موضوع : هشدار به دولت بختيار درباره حفظ جان همافران
حضار: پرسنل نيروي هوايي
صفحه : 38
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
اگر يك نفر از اين همافران با دست اين جلادان از بين برود، ما همه آنها را به كيفراعمالشان مي رسانيم . جرم همافران و ساير ارتشياني كه فرار كرده اند، اين است كه به ملت پيوسته اند. چرا از اين راه غلط و شيطاني ، عمال دستگاه رويگردان نيستند؟ چرا اراده ملت را ترك كرده ، راه صهيونيستها را پيش گرفته اند؟ ما كساني از ارتشيان را كه توبه كنندو برگردند، توبه همه آنها را با دل و جان قبول مي كنيم .