عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 376 -  كوشش براي قطع ايادي استعمار
موضوع : ادامه نهضت تا تحقق حكومت اسلامي
زمان : 30: 5 بعدازظهر 24 اسفند 1357 / 16 ربيع الثاني 1399
مكان : قم ، مدرسه فيضيه
مناسبت : در آستانه راي گيري براي جمهوري اسلامي
حضار: دو هزار تن از نمايندگان پيشاهنگان تهران و شهرستانهاي استان مركزي ، به همراه سرپرستان و مربيان
سخنراني
صفحه : 376
كوشش براي قطع ايادي استعمار
شما عزيزان مي دانيد كه ملت ما در اين پنجاه و چند سال با چه مصايبي مواجه بود.ملت ما در زير يوغ استعمار و چكمه هاي پليد عمال استعمار جان داد. اين آخر هم كه مي خواست از اينجا برود، جوانهاي ما را به خاك و خون كشيدند و رفتند، تمام ذخاير مارا بردند.
جنايتكاران فرار كردند و بعضي از آنها به سزاي اعمال خودشان رسيدند و بعضي ديگر مي رسند؛ ما عجالتا نصف راه را رفته ايم و نصف ديگر باقي است . بايد بدانيد كه اگر خداي نخواسته سستي بشود و يا ترديدي در اين نهضت بشود، ممكن است كه ايادي پليد استعمار به رنگ ديگر بر ما تسلط پيدا كنند. با فرم ديگر مقاصد شوم خودشان راانجام دهند. ما موظفيم كه نگذاريم اين نهضت فرونشين بكند. ما موظفيم كه تا وقتي كه حكومت جمهوري اسلامي بپا شود، نهضتمان را حفظ كنيم . شوري كه در ملت هست ،نگذاريم به سستي بگرايد. شما عزيزان بايد شور خودتان را حفظ كنيد؛ نهضت خودتان را حفظ كنيد. ملت ايران بايد رمزي را كه ديده است براي جلوگيري از مقاصد شوم استعمار و قطع ايادي آنها، كه - آن رمز، وحدت كلمه و اتكال به خداي متعال بود - حفظكند؛ با حفظ اين رمز مي توانيد بر مشكلات غلبه كنيد.
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
صفحه : 377
مشكلات ما زياد است ؛ مشكلات دولت اسلامي زياد است . نبايد توقع داشته باشيدكه بر اين مشكلات به اين زودي بتوانيم غلبه كنيم . بايد همه ملت كمك كند به دولت اسلامي ؛ بايد همه همراي و هم صدا باشند با دولت اسلامي ؛ دولت اسلامي را همراهي كنند، پشتيباني كنند، تا بتواند بر مشكلات غلبه كند. مشكلات يكي و دوتا نيست ؛مشكلات زياد است ؛ اقتصاد ما ورشكسته است ؛ بايد به اين اقتصاد كمك كنيم ، اقتصادسالم به دست بياوريم . بايد كشاورزها به كشاورزي خودشان ادامه بدهند؛ كشاورزي درآن چيزهايي كه غذاي ملت است . كشاورزي در گندم ، در جو، در برنج و امثال آنها. ازكشاورزيهاي ديگر و از بذر چيزهاي ديگر، حتي الامكان خودداري كنند كه ما محتاج به خارج نباشيم . مملكت ما قوه اين را دارد كه صادر كند و صادر مي كرده است . در اين چندسال اينها به اسم "انقلاب سفيد" مملكت ما را به عقب راندند، فرهنگ ما را هم به عقب راندند؛ زراعت ما را هم خراب كردند؛ كشاورزي ما را هم به عقب راندند. بايد همه باهم ، دست به دست هم يكصدا، اين خرابه را آباد كنيم . اگر چنانچه سستي كنيم ممكن است كه به حال اول ، به مسائل و مصايب سابق مبتلا بشويم . بايد همه هم صدا و همراي [باشيم ] و همبستگي داشته باشيم . بدانيم كه رمز پيروزي ما، همين وحدت كلمه و اتكال به خداي متعال بود. كساني كه در بين مردم افتاده اند و تفرقه ايجاد مي كنند و كارشكني مي كنند در كار دولت ؛ تفرقه ايجاد مي كنند؛ اينها بدانند كه اين خدمت به استعمار است ؛دانسته يا ندانسته . اگر خداي نخواسته دانسته باشد، خيانت است و اگر ندانسته باشد،بدانند و اين جهالت را رفع كنند از خودشان . هر روز يك صدايي در نياورند؛ مردم رامتفرق نكنند؛ جناحها را از هم جدا نكنند. بايد همه ما با هم باشيم ؛ همه ما هم صدا باشيم ؛همه ما يك مقصد داشته باشيم .
لزوم پشتيباني از دولت در حل مشكلات
تقويت اسلام در راي دادن به جمهوري اسلامي
ما كه مصلحت اسلام و مسلمين را مي خواهيم ؛ ما كه مصلحت كشور خودمان را
صفحه : 378
مي خواهيم ؛ ما كه مي خواهيم دست اجانب كوتاه بشود، راي بدهيم به جمهوري اسلام همه با هم ؛ همه اقشار ملت با هم به جمهوري اسلام راي بدهيم : جمهوري اسلام ، نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد. خود من اين راي را مي دهم ؛ از شما هم تقاضا دارم كه همين راي را بدهيد؛ و كسان ديگر هم آزادند كه راي بدهند، هر طوري كه مي خواهندراي بدهند، ليكن كساني كه علاقه به اسلام دارند، علاقه به كشور خودشان دارند؛ احرازاين را كرده اند كه اسلام براي آنها سعادت است ، هم سعادت دنياست و هم سعادت آخرت ، آنها خوب است فكر كنند؛ و من از آنها تقاضا مي كنم كه راي بدهند به جمهوري اسلامي . اسلام را تقويت كنند؛ مملكت اسلامي را تقويت كنند، حكومت اسلامي را تقويت كنند و اينقدر عجله نكنند راجع به اصلاحات امور؛ كار بسيار مشكل است ؛ نه دولت به تنهايي مي تواند اصلاح امور را بكند؛ نه اقشار ملت بعضي شان ،مي توانند انجام بدهند؛ مسئله اي است كه همه بايد با هم انجام بدهيم .
من اميد دارم كه اگر جمهوري اسلامي در ايران مستقر شود، مقاصد اسلام انجام بگيرد، بتوانيم همه مقاصد اسلام را انجام بدهيم ؛ البته محتاج بتدريج است ؛ محتاج به گذراندن وقت است . الان هم دولت مشغول است ليكن كار زياد است . بايد ما مهلت بدهيم به دولت تا مشكلات را رفع كند؛ تا آنكه بتوانند اينها بر اين مشكلات زياد، تسلطپيدا بكنند. من از خداي تبارك و تعالي سعادت ملتهاي اسلام ، خصوصا ملت ايران رامي خواهم ، و سعادت شما جوانان برومند را از خداي تبارك و تعالي مي خواهم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته