عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 373 -  حكم به آقاي ابراهيم اميني "سركشي به امور كميته هاي استان ساحلي "
موضوع : تعيين نماينده براي استان ساحلي و بنادر جنوب
حكم
مخاطب : اميني ، ابراهيم
مكان : قم
زمان : 23 اسفند 1357 / 15 ربيع الثاني 1399
صفحه : 373
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ ابراهيم اميني - دامت افاضاته
به جنابعالي ماموريت داده مي شود كه در معيت جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ علي اكبر مسعودي - دامت افاضاته - براي سركشي به امور كميته ها و سر و سامان دادن به اوضاع محلي به استان ساحلي و بنادر جنوب (1) برويد و ضمن انجام ماموريت ، اهالي محترم را به اتحاد و يگانگي دعوت نموده از اختلاف و تفرقه برحذر داريد. از خداي تعالي عظمت اسلام و مسلمين و توفيق همگان را خواستارم .
به تاريخ 15 ع 2 99
روح الله الموسوي الخميني