عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 364 -  من خدمتگزار ملت ايران هستم
صفحه : 364
مي كنيم به اينكه از راههاي سابق برگردند؛ از راههايي كه منحرفين براي شما پيشنهادكردند و بسياري از جوانان ما و بسياري از عزيزان ما را به انحراف كشيده اند، دست برداريد. ما خير شما را مي خواهيم ؛ ما انحرافها را بايد با توصيه ، با التماس ، با عرض ، اين انحرافات را بايد از بين ببريم . اين فسادهايي كه در جامعه ما در اين پنجاه و چند ساله ريشه كرده است ، بايد ريشه هاي آن درآيد.
خداوندا! اين وحدت كلمه را در بين ملتهاي اسلام و در بين ايران حفظ كن . خداوندا!دست اجانب را از ممالك اسلامي كوتاه كن . خداوندا! استقلال را و آزادي را به ماعنايت فرما. خداوندا! ملتهاي اسلام را بيدار كن . خداوندا! منحرفين را هدايت فرما.آنهايي كه مي خواهند بذر خلاف در بين ملت بيفشانند، آنها را هدايت فرما. خداوندشهداي ما را بيامرزد. خداوند به مادرهاي داغديده ما و به پدرهاي فرزند از دست رفته ماصبر و اجر عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
من خدمتگزار ملت ايران هستم ، من خدمتگزار جوانان ايران هستم ، من خدمتگزاربانوان ايران هستم ، من خدمتگزار اهالي محترم قم هستم . من از حالا تا اين چند روزي كه عمر دارم در خدمت شما هستم . و از خداي تبارك و تعالي عظمت اسلام ، عظمت ملت اسلام ، استقلال مملكت اسلام ، عظمت ممالك اسلامي ، عظمت ملتهاي اسلام - در هرجا هستند - عظمت ملتها و كشورهاي اسلام - در هر جا هستند - از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي كنم . من توصيه مي كنم به همه ملتها كه اين رمزي كه در ايران به آن رمز غلبه پيدا شد بر ابرقدرتها، اين رمز را آنها به كار ببرند. وحدت ، اتكاي به خدا، تقويت ايمان ،اتكال به قرآن كريم ، اتكال به اسلام ، وحدت كلمه ؛ رمز پيروزي ما: وحدت كلمه و اتكال به خداي تبارك و تعالي . همه با هم مي گفتيم استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي .
من خدمتگزار ملت ايران هستم