عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 359 -  سخنراني براي اقشار مختلف مردم در قم "قيام قرآني و اسلامي "
سخنراني
مكان : قم ، قبرستان بقيع
موضوع : قيام قرآني و اسلامي
حضار: اقشار مختلف مردم
زمان : عصر 18 اسفند 1357 / 10 ربيع الثاني 1399
صفحه : 359
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
درود بر شهداي راه آزادي ! سلام بر شهداي سرتاسر ايران ! درود بر شهداي شهرستان قم ! درود بر شما جوانان رشيد! سلام بر بانوان و جوانان رشيد قم ! درود بربانوان و جوانان سرتاسر ايران ! من از شما مفارقت كردم در صورتي كه اكثر جوانان فعلي نارس بودند؛ و به خدمت شما آمدم در صورتي كه بسياري از جوانان ما از دست رفته است . بسياري از آنهايي كه ما نديديم آنها را و حالا شمايل آنها را مي بينيم ، شهيد شدند- افتخار شهادت در راه اسلام ، افتخار شهادت در راه قرآن كريم ، افتخار شهادت در راه آزادي و استقلال ، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حكومت عدل اسلامي ، "جمهوري اسلامي ". شما جوانان برومند ايران ، و شما جوانان برومند قم به اسلام عزيز حق پيدا كرديد. اسلام بر همه منت دارد، ما هيچ منتي بر اسلام نداريم . من منت از شما مي كشم ؛ من زير منت شما ملت ايران و شما اهالي محترم قم ، زير منت شماهاهستم . شماها بوديد كه نهضت اسلامي را به ثمر رسانديد. شما ملت بزرگ ايران و اهالي معظم قم بوديد كه با مشت بر تانكها و توپها و مسلسلها غلبه كرديد.
اسلام و حماسه شيعه
نقش ملت در پيروزي نهضت
ما باكي از اين نداريم كه خونهاي طيب جوانهاي ما در راه اسلام ريخته شده است ؛باكي از اين نداريم كه شهادت نصيب عزيزان ما شده است . اين يك شيوه مرضيه اي
صفحه : 360
ماهيت قيام
اين قيامي كه از 15 خرداد شروع شد و تاكنون باقي است - و اميد است باقي باشد تاهمه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد - قيامي اسلامي است ؛ قيامي ايماني است ؛ پيرو هيچ قيامي نيست . همه مي دانيم كه 15 خرداد مبداء عطفي بود در تاريخ ؛ نه پيرو نهضتهاي ديگر، قيامهاي ديگر. اين شعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام "قيام ملي " نيست ، اين قيام "قيام قرآني " است ، اين قيام "قيام اسلامي " است . يك ملت ضعيفي كه هيچ نداشت ، درمقابل ابرقدرتها و در مقابل اين قدرت شيطاني ، كه همه چيز داشتند و تا دندان مسلح بودند[غالب شدند]، به قوه مليت نمي تواند غلبه كند؛ ملتي كه غلبه كرد براي اينكه شهادت آرزوي او بود. بعض جوانهاي من از من شهادت را طلب مي كردند و مرا قسم مي دادند كه دعا كن كه شهيد بشويم . زنهايي كه جوانهاي خودشان را دادند، افتخار بر اين
است كه در شيعه اميرالمومنين از اول پيدايش اسلام تاكنون بوده است . اسلام با حماسه شيعه هميشه مقارن بوده است . در صدر اسلام اميرالمومنين - سلام الله عليه - بزرگمرداسلام ، بزرگمرد دنيا، با مجاهدات بزرگ خود اسلام را رشد داد؛ اسلام را شكوفا كرد.اميرالمومنين - سلام الله عليه - با شيعه بزرگوار خود در جنگهاي بزرگ اسلام پيشقدم بود.اولاد طاهرين او مثل سيدالشهدا - سلام الله عليه - كه قيام و نهضت كرد و خون خود را درراه اسلام داد، يا ساير ائمه ما كه در پشت پرده تقيه ، اسلام را ترويج و قرآن را تاييدكردند؛ پس از آنها تنها طايفه اي كه با جباران و با ديكتاتورهاي عصر مقابله و معارضه كردند، همين شيعيان علي - عليه السلام - بود. قيامهاي پي درپي تا عصرهاي اخير، بازشيعيان علي - عليه السلام - بودند كه مقابل جباران ايستادند و قيام كردند. در عصر ما هم شما شيعيان بزرگ اسلام تنها طايفه اي هستيد كه در مقابل ديكتاتورها و در مقابل ابرقدرتها ايستاديد و با مشت خود و با مشت فشرده خود بر تانكها و توپها غلبه كرديد.اسلام به واسطه طايفه شيعه زنده است . قيامهاي پي درپي شيعه علي - عليه السلام - اسلام را زنده كرده است .
صفحه : 361
كردند كه شهيد داديم . و آنكه يك پسر از او باقي مانده بود باز مي گفت اين را هم اهدامي كنم . اين قدرت مليت نيست ؛ اين قدرت ايمان است ، اين قدرت اسلام است . خلطنكنند، اشتباه نكنند. اين اسلام است كه غلبه كرد بر ابرقدرتها؛ اين اسلام است كه فرزندان آن به شهادت راغب هستند؛ اين قوه ايمان است كه مردم را سرتاسر ايران بسيج كرد. اين دست غيبي الهي بود كه مردم ايران را - سرتاسر - از بچه دبستاني تا پيرمرد بيمارستاني ، باهم هم صدا و با هم هم مقصد كرد. اين هيچ جبهه اي نمي تواند اين كار را بكند؛ هيچ بشري قادر نيست كه همچو بسيجي بكند؛ هيچ ملتي نمي تواند اينطور بسيج بشود. قدرت ايمان ، قوه اسلام ، قدرت معنوي ملت ، اين پيروزي را به ما ارزاني داشت . ما منت ازخداي تبارك و تعالي مي كشيم . ما منت از ولي عصر مي كشيم كه پشتيباني از ما فرمودند.
آنها كه در نوشتجات خودشان دم از دمكراتيك مي زنند، اينها يا جاهلند و نمي فهمندچه مي كنند، يا عامدند و خائن . مطبوعات تجديدنظر بكنند در نوشته هاي خود. قلمداران تجديدنظر بكنند در نوشته هاي خود؛ بگذارند ملت به همين راهي كه مي رود، همين مسيري را كه به پيروزي رسيده است به آخر برساند. اينها مگر با اسلام دشمنند؟! اينهامگر با ملت اسلام دشمنند؟! اينها مگر با كشور خودشان دشمنند كه مي خواهند منحرف
شعارهاي اسلامي
نبايد ابهامي در قضايا باشد. اگر چنانچه ابهامي در قضايا باشد يا بخواهند منحرف كنند اين نهضت اسلامي ما را، منتهي به شكست خواهد شد. خيانت به ملت است ، خيانت به اسلام است . آنها كه در صدد هستند اين نهضت را منحرف كنند از جهت اسلاميت ،آنها بدانند كه خائن بر اسلام هستند؛ خائن بر ملت هستند. امروز بايد شعار همان شعاراسلامي باشد: "جمهوري اسلامي ". آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهوري كناربگذارند، اينها خائناني هستند كه در ملت مي خواهند اختلاف ايجاد كنند. آنها كه مي خواهند كلمه "دمكراتيك " را بر اين عبارت اضافه كنند، آنها غربزدگاني هستند كه نمي فهمند چه مي گويند.
صفحه : 362
كنند؟! ملت ايران منحرف نخواهد شد.
ملت عزيز! نهضت خود را حفظ كنيد. ملت بزرگ ! اين قيام بزرگ خود را با همان عنواني كه دارد حفظ كنيد؛ اين شعار خود را حفظ كنيد. نگذاريد دستهاي اجنبي ودستهاي اجنبي خواه در او تصرف كند. من متاسفم از اين اشخاص كه دعوي مليت مي كنند و با اغراض ملت مخالفت مي كنند. آنها كه با اسم مليت و با اسم خلق دوستي خنجر به پشت ملت مي زنند بيدار بشوند بدانند كه يا سران آنها سرسپرده اجانب هستند ومي خواهند مسائل را برگردانند به حال اول ، يا بكشند طرف چپ يا بكشند طرف راست .اينها بيدار بشوند؛ ما آنها را نصيحت مي كنيم و اگر به نصيحت گوش نكنند، كار ديگرمي شود. آنها كه مي خواهند توطئه كنند، آنها كه مي خواهند منحرف كنند ملت ما را، آنهاكه مي خواهند اختلاف بيندازند بين قشرهاي ملت ، اينها توطئه گر هستند و ما ساكت نمي نشينيم . ما آنها را تاديب مي كنيم .
ملت ما خون داده است تا جمهوري اسلامي وجود پيدا كند نه جمهوري ؛ نه جمهوري دمكراتيك يعني جمهوري غربي ، يعني بي بندوباري غرب . اين تقليدها راكنار بگذاريد، اين غربزدگيها را كنار بگذاريد؛ بگذاريد ملت با اين مسيري كه [در پيش ]گرفته است ، استقلال خودش را تمام كند، و خواهد كرد ان شاءالله .
شما اي مردم ايران ، اي ملت بزرگ ايران ، اي عزيزان قم ، اي ملت عزيز قم ! آگاه
ضربه به ملت با نام "خلق " و "مليت "
آزادي بله ، توطئه نه . آزادي بيان هست ؛ هر كه هر چه مي خواهد بگويد. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اكاذيب ؛ آن قدرت باقي است ، برهان ماباقي است . ما برهان داريم ، ما حجت داريم . ما از گفته هاي - گفتار - مردم نمي ترسيم ؛ هركه هر چه دارد بگويد لكن توطئه را نمي پذيريم . خيانت به ملت را نخواهيم پذيرفت ؛چنانچه نپذيرفتيم . ملت ما تاكنون آنقدر خيانت ديده است كه ديگر نخواهد پذيرفت خيانتها را.
صفحه : 363
باشيد، بيدار باشيد، هوشيار باشيد! توطئه ها را خنثي كنيد. اينها مي خواهند دولت اسلامي را ضعيف كنند. دولت موقت اسلام را ضعيف كنند تا اينكه در رفراندم نتواند ملت آنچه كه [برايش ] خون داده است راي بدهد؛ لكن اين خيال خامي است . ما جوان داديم ، ماخون داديم ، در زندانهامان جوانهاي ما زجر ديدند، شكنجه ديدند. ملت ما نمي گذاردكه اينها هدر برود؛ ملت ما نمي گذارد كه با ياوه سراييهاي مشتي اراذل اينها هدر برود. مادر راه آزادي و در راه استقلال جان داديم ، نمي توانيم صبر كنيم تا عمال اجانب باز دست به كارهايي كه پيشتر مي زدند بزنند.
از دولت خود پشتيباني كنيد. من پشتيبان او و شما پشتيبان او؛ تا مسائلي كه بايد او اجراكند با آرامي اجرا كند، تا رفراندم را اجرا كند، تا قانون اساسي جديد را به راي ملت تثبيت كند، تا حكومت جمهوري اسلامي را تصويب كند. اينها به دست و پا افتادند كه نگذارنديا رفراندم بشود، به طور صحيح تحقق پيدا كند - و اين خيال خامي است - و يا قانون اساسي اسلامي مبني بر مذهب اثني عشري ، شيعه اثني عشري ، تصويب بشود؛ به خيال خودشان مي توانند - و اين خيال خامي است - و يا جمهوري اسلامي در آن خلل واقع بشود؛ جمهوري مطلق باشد يا جمهوري دمكراتيك يا جمهوري اسلامي دمكراتيك .همه اينها غلط است : "جمهوري اسلامي ".
راي آزاد، توطئه ممنوع
من راي خودم را به جمهوري اسلامي مي دهم و از ملت تقاضا دارم كه نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب رخنه پيدا كنند، نگذارند استقلالي كه به دست آورده اند از بين برود، نگذارند آزادي كه به دست آمده است مبدل به اختناق بشود. به حكومت اسلام ، به جمهوري اسلامي ، نه يك حرف زياد نه يك حرف كم . كساني هم كه مي خواهند به راههاي ديگر بروند آزادند لكن توطئه قدغن ، خيانت قدغن ، راي آزاد. هر چه مي خواهند بگويند. ما خيرخواه ملت هستيم . ما - به تبع اسلام - خيرخواه همه جناحها هستيم ؛ ما خيرخواه بانوان محترمات هستيم . ما نمي خواهيم كه آنها به فسادكشيده بشوند؛ ما نمي خواهيم كه ملعبه دست جوانهاي اراذل باشند. ما آنها را توصيه
صفحه : 364
مي كنيم به اينكه از راههاي سابق برگردند؛ از راههايي كه منحرفين براي شما پيشنهادكردند و بسياري از جوانان ما و بسياري از عزيزان ما را به انحراف كشيده اند، دست برداريد. ما خير شما را مي خواهيم ؛ ما انحرافها را بايد با توصيه ، با التماس ، با عرض ، اين انحرافات را بايد از بين ببريم . اين فسادهايي كه در جامعه ما در اين پنجاه و چند ساله ريشه كرده است ، بايد ريشه هاي آن درآيد.
خداوندا! اين وحدت كلمه را در بين ملتهاي اسلام و در بين ايران حفظ كن . خداوندا!دست اجانب را از ممالك اسلامي كوتاه كن . خداوندا! استقلال را و آزادي را به ماعنايت فرما. خداوندا! ملتهاي اسلام را بيدار كن . خداوندا! منحرفين را هدايت فرما.آنهايي كه مي خواهند بذر خلاف در بين ملت بيفشانند، آنها را هدايت فرما. خداوندشهداي ما را بيامرزد. خداوند به مادرهاي داغديده ما و به پدرهاي فرزند از دست رفته ماصبر و اجر عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
من خدمتگزار ملت ايران هستم ، من خدمتگزار جوانان ايران هستم ، من خدمتگزاربانوان ايران هستم ، من خدمتگزار اهالي محترم قم هستم . من از حالا تا اين چند روزي كه عمر دارم در خدمت شما هستم . و از خداي تبارك و تعالي عظمت اسلام ، عظمت ملت اسلام ، استقلال مملكت اسلام ، عظمت ممالك اسلامي ، عظمت ملتهاي اسلام - در هرجا هستند - عظمت ملتها و كشورهاي اسلام - در هر جا هستند - از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي كنم . من توصيه مي كنم به همه ملتها كه اين رمزي كه در ايران به آن رمز غلبه پيدا شد بر ابرقدرتها، اين رمز را آنها به كار ببرند. وحدت ، اتكاي به خدا، تقويت ايمان ،اتكال به قرآن كريم ، اتكال به اسلام ، وحدت كلمه ؛ رمز پيروزي ما: وحدت كلمه و اتكال به خداي تبارك و تعالي . همه با هم مي گفتيم استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي .
من خدمتگزار ملت ايران هستم