عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 356 -  تسليت به اهالي داغديده قم
مكان : قم
موضوع : نقش بانوان در انقلاب اسلامي
زمان : 17 اسفند 1357 / 9 ربيع الثاني 1399
سخنراني
حضار: بانوان قم
صفحه : 356
جنايات و خيانتهاي عظيم رژيم پهلوي
تسليت به اهالي داغديده قم
من از قم رفتم در صورتي كه شما بانوان و مردان اين شهر ابتلا به زحماتي داشتيد لكن جوانانتان در كنارتان بودند؛ و آمدم در صورتي كه داغ جوانان همان طوري كه بر دل پدرو مادرها تاثير داشت در دل من هم تاثير داشت . من آن عكسهايي كه در مدرسه فيضيه به در و ديوار است ، اين جوانهاي برومندي كه از دست ما رفته است ، براي اينها به اهالي قم تسليت عرض مي كنم ؛ به مادران داغديده تسليت عرض مي كنم .
در زمان رضاخان ، كه شايد اكثر شما يادتان نباشد، ما شاهد چه صحنه ها بوديم ! درهمين قم و نسبت به بانوان محترم اين قم و در همه شهرها نسبت به بانوان محترم شهرها،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تمام مملكت ما اين ابتلا را داشت . همه كشور ما در پنجاه و چند سال در ابتلا و درزحمت و در اختناق و در وابستگي به اجانب به سر بردند. خدا مي داند كه اين پدر و پسربا اين كشور ما چه كردند. خدا مي داند كه در طول تاريخ خيانت مثل اينها به ايران نشده بود. تمام سلاطين در 2500 سال يا بيشتر جنايتكار بودند، همه جنايتكار بودند حتي خوبانشان هم جنايتكار بودند، لكن خيانتشان به اندازه اينها نبود. آنها به كشور خودشان معلوم نيست خيانت مي كردند؛ اينها علاوه بر اينكه حجم جنايتشان خيلي زياد بود، حجم خيانتشان بيشتر بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 357
او به تبع از كساني كه تعليم به او مي دادند به اسم "كشف حجاب " هتك حرمت اسلام ،هتك حرمت مومنين ، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد! و مامورهاي او با خانمها و بامخدرات ما چه كار كردند؛ چه سلوك كردند؛ چقدر پاره كردند چادرهاي آنها را، چقدربه يغما بردند چادرها و روسريهاي آنها را. ما شاهد اينها بوديم ، و شماها هم شاهد اين پسر بوديد كه به اسم "تمدن بزرگ " با اين مملكت چه كرد. شما نمي توانيد تصور بكنيد كه اينها چه جور با اين مملكت معامله كردند. ما نمي توانيم حجم جنايات اينها را بفهميم وحجم خيانتشان را. ما اطلاع نداريم كه اينها در كجاها ذخيره ها دارند. آنقدري كه حالافاش شده است اين معلوم نيست كه اين مقداري باشد كه هست . معلوم نيست كه دربانكها، مثل بانك سوئيس و امريكا و انگلستان و ساير جاها، اينها چقدرها دارند؟مي گويند كه اخيرا 23 ميليارد دلار برده است و ما اطلاع نداريم از اينكه سابقا چقدربرده اند.
در زمان آن پدر، وقتي كه در جنگ واقع شد و متفقين او را اخراج كردند، دنبال اين افتاد كه جواهر جمع كند؛ چمدانها را پر كردند از جواهرات و بردند. وقتي كه در كشتي نشست - از قراري كه براي ما نقل كرده اند - يك كشتي ديگري كه مخصوص حيوانات بود آوردند متصل كردند به آن كشتي ! و آن خبيث را، كه از حيوان بدتر بود، گفتند بياتوي آن كشتي . گفت پس چمدانها چه ؟ گفتند چمدانها مال بعد! بعد هم چمدانها راانگلستان بردند [و] خوردند.
در زمان اين [شاه ] هم همه چيزهاي ما را بردند؛ همه حيثيت ما را بردند. آنقدري كه به نيروي انساني ما ضرر زدند، به نيروي مادي ما ضرر نزدند. آنقدري كه انسانها رانگذاشتند رشد بكنند، آنقدري كه مراكز فحشا را درست كردند، قمارخانه ها را درست كردند، فحشاخانه ها را درست كردند و در اختيار جوانهاي ما گذاشتند و آنها را غافل كردند از مقدرات خودشان ، آنقدر كه ابتلا به اين مواد مخدره اينها پيدا كردند در زمان اينها، براي اينكه همه چيزشان را تخدير كنند و نگذارند نسبت به مقدرات خودشان فكربكنند. لكن خداي تبارك و تعالي خواست كه در اين دو سال اخير، البته مبداء از 15 خرداد
صفحه : 358
زنان در صف اول انقلاب
بود لكن در اين دو سال اخير كه نهضت شكوفا شد، خداي تبارك و تعالي به شما كمك كرد.
شما بانوان اثبات كرديد كه در صف جلو هستيد. شما اثبات كرديد كه مقدم بر مردهاهستيد. مردها از شما الهام گرفتند. مردهاي ايران از مخدرات ايران ، از بانوان ايران عبرت گرفتند و تعليم گرفتند. و مردان قم هم از شما بانوان عزيز عبرت گرفتند و تعليم گرفتند.شما در صف جلو نهضت هستيد. اسلام به شما آنقدر احترام قائل است كه براي مردهانيست . اسلام شما را مي خواهد نجات بدهد؛ اسلام شما را مي خواهد از اين ملعبه اي كه اينها مي خواهند شما را ملعبه قرار بدهند نجات بدهد؛ اسلام مي خواهد شما را يك انسان كامل تربيت كند كه در دامن شما انسانهاي كامل تربيت بشود.
من از همه شما تشكر مي كنم كه در اين نهضت شركت كرديد؛ و از همه مادرهايي كه در اين نهضت شركت كردند و عزيزانشان را از دست دادند، براي آنها اظهار تاسف مي كنم و براي شهداي آنها رحمت از خداي تبارك و تعالي مي خواهم . و من رحمت خدا را براي همه شما طالبم . خداوند همه شما را به سعادت برساند. خداوند همه شما رابه كمال مطلوب برساند.
همه شما بايد راي بدهيد؛ راي "جمهوري اسلامي "، نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد. شما هم بايد راي بدهيد؛ شما هم فرقي با سايرين نداريد بلكه شما مقدميد بر مردها.مردها در دامن شما بزرگ شدند؛ شما تربيت كننده مردها هستيد. قدر خودتان را بدانيد.اسلام قدر شما را مي داند. شما همه شركت كنيد در اين رفراندمي كه خواهد شد و راي بدهيد براي جمهوري اسلامي . من اميدوارم كه يك جمهوري اسلامي و يك عدل اسلامي و يك حكومت عادل پيدا بشود كه مملكت ما را از اين گرفتاريها نجات بدهد ونگذارد ديگر دست اجانب در اين مملكت باز باشد، و استقلال و آزادي را براي شما -همه - بيمه كند. خداوند همه شما را رحمت كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته