عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 350 -  رنجهاي جدايي و گنجهاي اتحاد
سخنراني
موضوع : رهنمودهايي به جوانان
مناسبت : بازگشايي مدارس
حضار: فرهنگيان و دانش آموزان قم
زمان : صبح 17 اسفند 1357 / 9 ربيع الثاني 1399
مكان : قم ، دبيرستان حكيم نظامي
صفحه : 350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رنجهاي جدايي و گنجهاي اتحاد
شما جوانها - شما جوانهاي محصل - ساير جوانها اميد من هستيد، نويد من هستيد.اميد من به شما توده جوان است ، به شما توده محصل است . من اميد اين را دارم كه مقدرات مملكت ما بعد از اين به دست شما عزيزان بيفتد و مملكت ما را شما عزيزان حفظ كنيد، من اميد آن را دارم كه شماها با علم و عمل ، با علم و تهذيب نفس ، با علم وعمل صالح ، بر مشكلات خودتان غلبه كنيد. تاكنون كه اين راه را آمديم ؛ و با وحدت
افوض امري الي الله (1)
جوانها مظهر اميد و نويد
بسم الله الرحمن الرحيم
من براي اولين دفعه اي است كه در اين مدرسه وارد شده ام . دستهاي خائن اجنبي وعمال اجنبي ما را از شما جدا كردند، بين ما و شما اختلاف انداختند؛ آنها از اين اختلاف نتيجه ها بردند و ديدند كه از اتحاد جنبه هاي ، قشرهاي مختلف ، آنها نمي توانند با اين اتحاد نتايجي را كه مي خواهند ببرند. سالهاي طولاني كوشش كردند مدارس ديني را ازدانشگاهها و ديگر قشرهاي محصلين جدا كنند. ما بايد بفهميم اين معنا را كه اين جدايي چه رنجها به ما داد، و اين اتحاد چند صباح چه گنجها به ما داد.
صفحه : 351
شما جوانان كه اميد من هستيد و نويد من هستيد كوشش كنيد و وحدت كلمه خود راحفظ كنيد. ما را نگذاشتند با شما روبرو بشويم . در مدت عمر اين دبيرستان ، اول مرتبه اي است كه من با شما روبه رو مي شوم . اول مرتبه است كه استادان و معلمان شما را از نزديك مي بينم . اول مرتبه اي است كه شما جوانان عزيز را، فرزندان اسلام را، از نزديك زيارت مي كنم .
اي اميد من ، اي اميدهاي من ، اي نويدهاي من ، اي فرزندان عزيز اسلام ، رمز پيروزي را دريافتيد. دريافتيد كه در اين دو سال اخير با وحدت كلمه ريشه استبداد، ريشه سلطنت استبدادي 2500 ساله را از بيخ كنديد. دريافتيد كه نفتخواران مفتخوار را عقب زديد.دريافتيد كه با وحدت كلمه و وحدت غرض و هدف و آن ايمان و هدف اسلام ، هدف جمهوري اسلام ، دريافتيد كه اين رمز شما را به پيروزي رساند. اين رمز را از دست ندهيد، صفهاي خود را فشرده تر كنيد، روابط خود را با همه قشرها خصوصا با روحانيين زياد كنيد. شما آمال و آرزوي ما هستيد. ملت ايران با اين وحدت كلمه آمال و آرزوي
از اين زمان ، زمان سازندگي اين خرابه اي است كه براي ما به جا گذاشته اند. شما بهترمي دانيد كه اينها به دانشگاههاي ما، به دبيرستانهاي ما، به دبستانهاي ما چه خيانتها كردند.شماها مي دانيد كه شماها را مي خواستند عقب نگه دارند نگذارند كه يك انسان اسلامي ،يك انسان با قدرت ، يك انسان با هدف بار بياييد. تعليمات از اول تعليمات اعوجاجي ،انحرافي و برنامه هاي انحرافي بود. مي خواستند جوانهاي ما را به عقب برانند تااستفاده هاي خودشان را بكنند، تا ما در همه چيز محتاج باشيم ، در علم محتاج باشيم و دراقتصاد وابسته و محتاج باشيم .
كلمه قشرهاي مختلف اين مملكت و با اتكال به ايمان و اعتماد به اسلام و قرآن كريم دست خائنين را قطع كرديم ؛ و اگر تتمه اي باشد قطع مي كنيم ان شاءالله . لكن از حالا به بعداشكالات بيشتر است ، بيداري بيشتر مي خواهد.
زمان سازندگي
صفحه : 352
اسلام است . بايد با وحدت كلمه همه چيزهايي كه پيش آمده است حفظ كنيد.
لزوم تبعيت از دولت موقت
شما در اين زمانهاي طولاني كه نبوديد و ما مواجه بوديم با گرفتاريهاي زياد و به زمانهاي اخير كه بوديد و مواجه شديد با مصيبتها، تمام اين مصيبتها از اجانب بود و تمام اين جنايتها به دست عمال اجانب بود. آنها مي خواهند باز هم همان مسائل را با عمال خبيث خودشان در مملكت ما برقرار كنند. اين خيالي است كه آنها به سر خودشان مي پزند كه مملكت ما را باز با فرم ديگر به مصيبتهاي سابق بكشند. شما جوانان برومند،شما محصلين ارجمند كه اميد من هستيد و نويد من هستيد، بايد در هر جا كه هستيد، در
از دولت موقت خودتان پشتيباني كنيد. مفسده جوها كه مي خواهند بهانه پيدا كنند وتضعيف كنند دولت اسلامي را، به دهان آنها مشت بزنيد. تبعيت از دولت موقت اسلامي لازم است . اين دولت موقت اسلامي دولت اسلامي شرعي است . من اطمينان كامل به دولت دارم و شما هم پشتيباني كنيد از اين دولت كه آن مسائلي كه به عهده او محول است ، كه يكي رفراندم است و از مسائل مهم وقت است ، و يكي گذراندن قانون اساسي جديد است با آراي موكلين شما. تاسيس حكومت جمهوري اسلامي ، غايت آمال همه مسلمين ، غايت فرمان خداي تبارك و تعالي [است ]. بايد از اين حكومت پشتيباني كنيد تابتواند در يك محيط آزاد، در يك محيط صحيح ، كارهايي كه به او محول شده است انجام دهد.
فضولهايي كه در اطراف مي خواهند با بهانه هايي تضعيف كنند حكومت را، بايدبدانند كه حكومت متكي بر ملت ضعيف نخواهد شد. اين حكومت به تعيين كسي است كه متكي به ملت است ؛ اين حكومت به تعيين و تصويب ملت است ، به پشتيباني از ملت است . بايد او را بيشتر پشتيباني كنيد. و مغرضين را كه عمال اجانب هستند و مي خواهندنگذارند حكومت اسلامي ، جمهوري اسلامي برقرار بشود، آنها را از جامعه خودتان دور كنيد، يا نصيحت كنيد.
صفحه : 353
هر جايي از ايران كه هستيد بايد بيدار باشيد، با بيداري از حقوق خودتان دفاع كنيد.
راي به جمهوري اسلامي
آنها كه در نوشتجاتشان از "جمهوري " دم مي زنند - جمهوري فقط - يعني اسلام نه .آنهايي كه "جمهوري دمكراتيك " مي گويند يعني جمهوري غربي ، جمهوري اسلامي نه .آنها مي خواهند باز همان مصايب را با فرم ديگر براي ما به بار بياورند. آنها اصلا در اين نهضت دخالت نداشتند.
حكومت اسلامي را كه از حقوق شما دفاع مي كند مستقر و برقرار كنيد. به ياوه ياوه گويان گوش ندهيد. به حرفهاي قشرهايي كه از اسلام هيچ بويي نديده اند و با اسلام مخالفند به حرفهاي آنها گوش ندهيد. آنها مي خواهند ملت را منحرف كنند از مسيرخود. مسير شما مسير اسلام است ، مسير شما اين است كه جمهوري اسلامي را بپا كنيد.من راي به جمهوري اسلامي مي دهم ، و از شما تقاضا دارم كه راي به جمهوري اسلامي بدهيد، نه يك كلمه كم ، نه يك كلمه زياد. جمهوري اسلامي .
ما اسلامي را مي خواهيم ، ملت ما اسلام را مي خواهد. آنها كه كوشش دارند نهضت مارا تضعيف كنند، دولت ما را تضعيف كنند تا نتوانيم - تا به خيال آنها - نتوانيم در رفراندم
آنها كه امروز به خيال خودشان مي خواهند سرسفره آماده بنشينند، در اين نهضت به هيچ وجه دخالت نداشتند. اين نهضت را شماها، اين نهضت را طبقه محصل ، طبقه كارگر، دهقان ، بازاري ، اين نهضت را اينها به بار آوردند و اينها حق دارند. آنها كه درخارج بودند و براي ميوه چيني آمده اند، و آنها كه در صدرهاي بالا نشستند و منظره ها رانگاه كردند يا كمك كردند به رژيم و حالا به صورت انقلاب [ي ] درآمده اند، آنها رانپذيريد و نمي پذيريم .
آنها كه قلمهاي مسموم را گرفته اند و برخلاف اسلام چيز مي نويسند و "ملي " و"دمكراتيك " و اين حرفها را به ميان مي آورند، از آنها نپذيريد.
اسلام خواهي ملت ايران
صفحه : 354
موفق شويم ، خيال خامي به سر خودشان مي پزند. ملت ما يكپارچه خواهان جمهوري اسلامي است .
نويد پيروزي
اگر بخواهند براي اين ملت كار بكنند و راست بگويند، همه بايد جمهوري اسلامي رابخواهند. آنكه علاقه به اين ملت دارد، آنكه علاقه به اين كشور دارد، آنكه از اختناق خسته شده است ، آنكه مخالف اين است كه مملكت ما مستقل نباشد، آنكه استقلال مملكت را مي خواهد - در هر مسلكي كه هست - بايد دنبال ملت برود تا پيروز شود. بايددنبال همين قشر ملت ، همين محصلين ، همين محصلين علوم قديمه و جديده ، همين بازاري ، همين حمال ، همين دهقان ، همين كشاورز، همين كارگر، دنبال اينها بروند. اينهاكشته دادند، اينها خون دادند، اينها سهيم هستند. همه سهم مال اينهاست نه مال من وشما، كه كنار نشستيد و حالا قلم دست گرفتيد. قلمها را بشكنيد! به اسلام پناه بياوريد.تبليغات سوء را كنار بگذاريد. تضعيف ملت را، تضعيف دولت را كنار بگذاريد تا نتيجه ببريد؛ تا استقلال خودتان را حفظ كنيد.
ما بايد آن چيزي كه آمال ملت است دنبال كنيم . آن چيزي كه ملت در چند سال است ،در بيش از يك سال است كه فرياد مي زنند و از چندين سال است كه دنبال او هستند، مابايد به فرياد اين ملت گوش كنيم . قشرهاي مختلف اين مملكت بايد به نداي ملت گوش كنند ببينند ملت چه خواست و چه مي خواهد. ملت در طول اين يك سال و چند ماه اخيردر خيابانها ريخت و فرياد كرد: "آزادي ، استقلال ، جمهوري اسلامي ".
ما بايد تابع ملت باشيم . نبايد قلم دست بگيريم و توي منزل بنشينيم و هرچه مي خواهيم بنويسيم . صلاح نيست . اين برمي گرداند آن مسائل و مصايب سابق را؛ خيانت است به ملت . كمونيستها هم بايد جمهوري اسلامي بخواهند.
من اميدم به شما جوانهاي برومند عزيز و ساير طبقات ملت است . من نويد پيروزي به شما مي دهم : من نويد استقلال ، من نويد عظمت ، من نويد رفاه ، من نويد معنويت ، من
صفحه : 355
نويد يك روح پاك ، يك روح آزادمنش ، يك روح مهذب به شما مي دهم ؛ به شرطآنكه همه با هم باشيد و ما همه با هم به سوي جمهوري اسلامي و به سوي اسلام .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
از خداوند تعالي عظمت ، سلامت ، عزت همه ملت اسلامي را مي خواهم . از خداوندتعالي توفيق شما جوانان برومند - عزيزان - را مي خواهم .