عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 348 -  فقط "جمهوري اسلامي "
صفحه : 348
اتكال به خدا بكنيد. اگر خداي نخواسته اين ايمان از دست ما گرفته بشود، اين اتكال به خدا از دست ما گرفته بشود، وحدت كلمه هم گرفته خواهد شد. باز خداي نخواسته برگشتش به همان مصيبتهاست . دعوت كنيد مردم را، دعوت كنيد همه را به اينكه در اين رفراندم به جمهوري اسلامي : "فقط جمهوري اسلامي " يك كلمه اين ور يك كلمه آن ور نبايد باشد. نه از آن اسقاط بشود نه به آن زياد بشود. شياطين مي خواهند يك كلمه رااسقاط بكنند، يا كلمه [اي ] را زياد بكنند. توجه به اين معنا داشته باشيد؛ دعوت كنيد همه را.
من از همه اطباي ايران - و حالا كه قم هستم از اطباي قم - و از مريضخانه ها تشكرمي كنم كه در اين مصايب اينها هم حس مسئوليت كردند و انجام وظيفه كردند. خداوندهمه شما را بر وظايفتان بيشتر از اين آشنا كند؛ كه اين دعاي بزرگي است . و همه شما راسعادت بدهد و همه شما را سلامت . و مملكت شما را از دست اجانب نجات بدهدان شاءالله . خداوند همه تان را حفظ كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
فقط "جمهوري اسلامي "