عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 333 -  سياست گام به گام
صفحه : 333
سياست گام به گام
من [از] تهران كه مي آمدم آقايان آمدند آنجا و من به آنها عرض كردم كه بايد قضيه اينطور بشود؛ بنا هم دارند البته ، اما مثل اينكه قدم قدم مي خواهند راه بروند. در اين نهضت هم بعضي قدم قدم مي گفتند برويم ، كه حالا قدم اولش را[برداريم ] من به آن آقايي كه آمد پاريس و اين مطلب را گفت گفتم در قدم اول پايتان را مي شكنند! .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ان شاءالله خداوند به همه شما سلامت ، صحت ، عافيت عنايت كند. ان شاءالله شما همان طوري كه معروفيد به جندالله ، جندالله باشيد يعني براي خدا كار بكنيد. ان شاءالله خداوندهمه شما را سعادتمند كند، هم در دنيا و هم در آخرت .
خود ايران به دست مي آيد. آن مقداري كه خارج است كه اخيرا نوشته بود روزنامه كه دراين اخير، در اين آخر - يك همچو تعبيري ، حالا درست يادم نيست - كه 15 ميليارد يا 23ميليارد دلار! ميليارد! 23 ميليارد دلار يعني 23 هزار ميليون دلار! اگر اينها را پهلوي هم بچينند تا كره مشتري هم خواهد رفت ! اينطور، اينطور پهلوي هم يكي يكي بچينند. اين قلمهايي است كه اين آخري برده اند خارج ؛ در بانك سوئيس چه دارند خدا مي داند!نمي توانيم ما بفهميم . اين قلمي كه گفتم مال خود اين مرديكه است - نه مال خودش واتباعش - مال خود اوست . ماهي پنجاه ميليون فرح خانم از نفت مي گرفته ! پنجاه ميليون ،سي ميليون سي ميليون از نفت مي گرفته ! حالا از جاهاي ديگر چه مي گرفته ؛ در تمام شركتهايي كه در ايران بوده است اينها شريك بودند، سهيم بودند. سهيم بودند نه اينكه خريدند! صاحب كارخانه ها يا براي اينكه مردم را بچاپند اينها را شريك كردند يا اينكه اگر اشخاصي بودند كه اهل چاپيدن نبودند، براي اينكه محفوظ باشند از مامورين ساواك و امثال ذلك اينها را شريك قرار دادند كه شريك دزد باشند. . . رفيق قافله هم بشوند!