عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 33 -  اقامه عدل از وظايف مهم
صفحه : 33
خائن است . خيانت به اسلام است . خيانت به اسلام مي كند، خيانت به كشور مي كند. اگر مادم اينها را نگيريم و بيرونشان نيندازيم ، فردا دوباره يا او را برمي گردانند و يا همه منافع مارا با اين دست مي دهند به امريكا و غير. و الان و بعد هم كه فهميدند كه اين چيزي كه مي تواند جلوي اينها را بگيرد عبارت از اسلام و مسلمين و روحانيون هستند، اين دفعه اگر خداي نخواسته تسلط پيدا بكنند نه روحاني مي گذارند باقي بماند نه اسلام . وقتي مطلب به اينجا رسيد، كدام آدم مي تواند مخالفت بكند؟ كدام آدم مي تواند ساكت باشد؟ساكت در حكم مخالف است . خائن است ساكت . امروز روزي نيست كه شما بنشينيدتوي خانه تان و بگوييد كه تكليف من اين است كه بروم مثلا فرض كن دكان و برگردم ،بروم مسجد و برگردم ، بروم محراب و برگردم . امروز آن روز نيست . اگر آن روز بود،خوب من هم قم بودم و مشغول درسم بودم ، مشغول بحثم بودم و مشغول استفاده ازآقايان . امروز آنطور نيست آقا!
امروز مطلب مهم است . از مهماتي است كه جان بايد پايش داد. همان مهمي است كه سيدالشهدا جانش را داد برايش ، همان مهمي است كه پيغمبر اسلام بيست و سه سال زحمت برايش كشيد، همان مهمي است كه حضرت امير - سلام الله عليه - هجده ماه بامعاويه جنگ كرد در صورتي كه معاويه دعوي اسلام مي كرد. . . براي اينكه يك سلطان جائر بود، براي اينكه يك دستگاه جائر بود، بايد به زمينش بزند. آنقدر از اصحاب بزرگوارش را به كشتن داد، آنقدر از آنها را هم كشت ؛ براي چه ؟ براي اينكه اقامه حق بكند، اقامه عدل بكند.
ما بايد اقامه عدل بكنيم . عذر نيست كه ما قوه نداريم ؛ اين ملت قوه ماست . اين ملتي بود كه با مشت جلوي تانك و توپ را گرفت ؛ كشته هم داد. البته افتخار مي كنيم به آنها؛رحمت مي فرستيم . ما هم كشته مي شويم ان شاءالله . روز سكوت نيست ، روز فعاليت است .هر كس در هر منصبي كه هست ، در هر مقامي كه هست نبايد ساكت باشد. اين
اقامه عدل از وظايف مهم