عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 322 -  حكم ضبط اموال هژبر يزداني به آقاي علي حاج طرخاني
مكان : قم
مخاطب : حاج طرخاني ، علي
حكم
زمان : 15 اسفند 1357 / 7 ربيع الثاني 1399
موضوع : اموال هژبر يزداني
صفحه : 322
بسمه تعالي
جناب آقاي حاج علي حاج طرخاني - ايده الله تعالي
روح الله الموسوي الخميني
7 ع 2 99
جنابعالي به اتفاق آقايان حاج اسدالله عسكراولادي و حاج حبيب الله شفيق ماموريت داريد كه آنچه از دارايي و مستغلات و زمينهاي كشاورزي و تاسيسات دامداري به نام هژبر يزداني (1) مي باشد، همه را در اختيار گرفته و حفاظت كنيد و آنچه راممكن است فروخته و به صورت نقد درآوريد و در حسابي به نام سه نفري واريز نموده تا بعدا در مورد آن تصميمي اتخاذ شود.