عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 313 -  عنايت الهي در پرتو اتحاد ملت
صفحه : 313
كوبيد، باز چه شد؟! ملتي كه يك دستگاه جابر را كه 2500 سال بر اين مملكت حكومت جابرانه كردند زير خاك كرد، باز چه شد؟! "چه شد" بايد گفت ؟!
عنايت الهي در پرتو اتحاد ملت
تقوا؛ رمز پيروزي و برتري
البته مشكلات داريم ؛ الان ما مشكلاتمان زياد است لكن همه بايد دست به هم بدهيم تا حل مشكله بكنيم . من نمي توانم ، روحانيت هم نمي تواند، دولت هم نمي تواند، هيچ قشري از اقشار نمي توانند لكن يدالله مع الجماعه (5)؛ خداي تبارك و تعالي با جماعت است .جماعت روي هم وقتي كه اتفاق بر يك امري كردند، خداي تبارك و تعالي پشتيبان آنهاست . و ما حس كرديم اين مطلب را، ذوق كرديم اين مطلب را، كه اين جماعت ايران كه با هم شدند خدا پشتيبان آنها بود، و الان هم هست . كاري نكنيد كه عنايت خدا -خداي نخواسته - كم بشود؛ كاري نكنيد كه براي ولي عصر ايجاد نگراني بكنيد. تفرقه نداشته باشيد با هم ؛ با هم تفرقه اندازي نكنيد. با هم باشيد همه ؛ همه با هم جمهوري اسلام ، جمهوري اسلامي ؛ همه با هم . و من اميدوارم كه با تحقق جمهوري اسلامي وتوفيق ما و توفيق شما به اينكه يك همچو عدل اسلامي را مستقر كنيم ، گرفتاري همه مارفع بشود؛ گرفتاري كارمندها رفع بشود؛ گرفتاري كارگرها رفع بشود. دولت ، ما - همه -در صدد اين هستيم كه يك زندگي صحيح خوب براي كارمندها، براي طبقه ضعيف ،براي اين مستضعفيني كه سالهاي طولاني تحت فشار بودند، براي اين كارمنداني كه دركارخانه ها، كارگراني كه در كارخانه ها كار مي كنند، براي كشاورزها، براي همه . . . .
اسلام براي همه است . اسلام از توده پيدا شده است و براي توده كار مي كند؛ اسلام ازطبقه بالا پيدا نشده است . پيغمبر اكرم از همين جمعيت پايين بود، از همين توي جمعيت پاشد و قيام كرد. اصحاب او از همين مردم پايين بودند؛ از اين طبقه سوم بودند. آن طبقه بالا بالا مخالفين پيغمبر اكرم بودند. از همين توده پيدا شده است و براي همين جمعيت ،