عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 3 -  مصاحبه با خبرنگاران جهان "دولت غير قانوني بختيار - لزوم پايداري "
مصاحبه
زمان : 9 بهمن 1357 / 30 صفر 1399
مكان : پاريس ، نوفل لوشاتو
موضوع : توطئه هاي پشت پرده - دولت غير قانوني بختيار - لزوم پايداري و تداوم مبارزه
مصاحبه كننده : خبرنگاران مطبوعات و راديو - تلويزيونهاي جهان
صفحه : 3
-[در صورتي كه بختيار استعفا بدهد يا ندهد و كودتاي نظامي بشود چه خواهيد كرد؟]
-ما از كودتاي نظامي ترسي نداريم . ملت ايران به كودتاهاي نظامي عادت كرده است . ماپنجاه سال است زير بار كودتا هستيم : كودتاي رضاخان ، (1) كودتاي محمدرضا. (2) ما با
سئوال : [آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت ؟]
جواب : من مكرر گفته ام كه اصولا شاه سابق قانوني نبود، مجلسين قانوني نيست ، بختيار قانوني نيست . پس كسي را كه قانوني نيست نخواهم پذيرفت . من به ملت ايران توصيه مي كنم كه در اين وقت حساس درست بيدار باشند؛ متوجه باشند كه توطئه اي بايد در كار باشد. من مي بينم كه همان كساني كه از شاه سابق طرفداري مي كردند حالا از بختيار پشتيباني مي كنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امريكا از او پشتيباني مي كنند. اگر اين شخص ملي است - همان طور كه خودش اظهار مي كند - چرا آنها از او پشتيباني مي كنند؟ اگر ملي است چرا بدون مجوز قانوني و برخلاف ميل ملت ، پست نخست وزيري را اشغال كرده است ؟ اگر احترام به آراي عمومي مي گذارد چرا كنار نمي رود؟
ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان تا آخرين نفس براي حفظ قوانين اسلام ومصالح مملكت به مبارزه خود ادامه مي دهم . و بر همه ملت واجب است تا در اين امرپايداري كنند و سستي و سردي به خود راه ندهند. مطمئن باشيد كه ما پيروزيم و مطالب ما مطالب حق است و حق لاجرم پيروز است .
1- كودتاي انگليسي 3 حوت "اسفند" 1299.
2- كودتاي امريكايي 28 مرداد 1332.
صفحه : 4
فشارهاي اينها عادت كرده ايم . ما از كودتا هيچ ترسي نداريم . من تعجب مي كنم كه مامي خواهيم ارتشي را از شر استعمار خارج كنيم و آنها خودشان نمي خواهند بعضي ازبلندرتبه ها مي خواهند نوكر باشند. اصولا ارتش با ماست . خلاصه ما از كودتاي نظامي هيچ ترسي نداريم ؛ براي اينكه ملت ايران مهياست تا آخرين نفس به قيام و نهضت خودادامه دهد. ملت ايران تا پيروزي نهايي را به دست نياورد، دست از نهضت خودبرنمي دارد.
-[چرا تصميم رفتن به ايران را به تاخير انداختيد؟]
ملت ايران ! به نهضت خود ادامه دهيد كه قدرت با شماست . از قدرتها نترسيد. شمامي توانيد با قدرت ملي خود كشور خود را نجات دهيد و سرنوشت خود را خودتان دردست بگيريد. به هياهوي اين و آن گوش ندهيد. به توطئه هاي زير پرده توجه كنيد.خداوند شما را حفظ كند، ان شاءالله تعالي .
-تصميم من همان طور كه بوده است هست ولي دولت غير قانوني ، براي حفظ منافع اجانب ، مانع ورود من به ايران شده است . و من در اولين فرصت به ايران خواهم رفت وحقوق ملت ايران را خواهم گرفت . آنهايي كه به ملت ايران خيانت مي كنند، بايد كناربروند. و من چون گذشته در تصميم خود باقي هستم و ملت ايران بايد در تصميم خودباقي باشد. بر احدي از افراد ملت جايز نيست كه در اين موقع حساس كه امر بين موت وحيات است بنشيند و ساكت باشد.