عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 297 -  بيانات با خبرنگار روزنامه اطلاعات "مشكل مسكن مردم "
موضوع : مشكل مسكن مردم
حضار: خبرنگار روزنامه اطلاعات
زمان : ساعت 30: 7 بعدازظهر جمعه 11 اسفند 1357 / 3 ربيع الثاني 1399
بيانات
مكان : قم ، كتابخانه مدرسه فيضيه
صفحه : 297
به نظر من بيشتر انقلابيون واقعي ؛ يعني آنها كه نيروي عظيم و كوبنده اين انقلاب بودند، مردم غيرمرفه بودند؛ كساني كه بيشترين كشته ها را دادند و با نيروي ايمان واقعي واعتقاد راسخ ؛ باعث پيروزي انقلاب شدند همان كساني بودند كه به هيچ وجه اشرافي ومرفه نبودند و از طبقه پابرهنه بودند.
من دستور دادم كه اموال شاه ، چه آنها كه در داخل ايران است و چه آنها كه در خارج پس از مصادره ؛ فقط و فقط بين بي بضاعتها و مستمندان تقسيم شود، و اين پولها را صرف خانه سازي و ديگر وسايل رفاهي اين مردم بكنيم .
هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براي بي خانمانها و فقراي ايران حل گردد؛ و براي هر خانواده ، مسكن مورد نيازشان تامين شود، آب و برق براي فقرا و بي بضاعتها بايدمجاني گردد.
[بسم الله الرحمن الرحيم ]