عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 294 -  تبليغات اجانب عليه اسلام
سخنراني
موضوع : توطئه بيگانگان در تضعيف اسلام و رهبران اسلامي
زمان : 11 اسفند 1357 / 3 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
حضار: ابوالاعلي مودودي (1) "موسس جماعت اسلامي پاكستان " و همراهان
صفحه : 294
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
من از عواطف آقايان كه زحمت كشيدند آمدند اينجا، براي اينكه به ملت ايران تبريك بگويند، تشكر مي كنم .
اسلام را ايادي اجانب بد جلوه دادند در دنيا؛ آنهايي كه مي خواستند منافع مسلمين راببرند، كوشش كردند كه اسلام را از قدرتش خلع كنند، و آنها كوشش كردند كه تمام [اديان را] و اسلام را به طوري جلوه بدهند كه [بگويند] اسلام از اول ، و همين طور سايراديان [را]، سرمايه دارها و قدرتمندها به وجود آوردند؛ براي اينكه مستضعفين را خواب كنند [آنها] اديان را افيون مي دانند! و تبليغات آنها به قدري بوده است كه حتي در بين خود مسلمين ، جوانهايي كه غافل بودند از حقايق ، و اسلام را نشناخته بودند، آنها هم گاهي گول خوردند و اين گول خوردن ، اسباب اين شده است كه گرايش به يك مسلكهاي انحرافي پيدا كردند. اجانب به اين اكتفا نكردند و رهبران اسلامي را طرفدارقدرتمندان و ثروتمندان معرفي كردند كه در جامعه خود آنها هم ؛ يعني خود رهبران اسلامي هم از نظر جوانها ساقط شوند و آنها را از رهبري خلع كنند، و مع الاسف اين تبليغات تاثير هم در بين خود جوامع اسلامي كرده است . باز از طرف ديگر، كوشش كردند به اينكه بين مسلمين ، دولتهاي اسلامي ، ملتهاي مسلم به واسطه اختلاف نژادهايي كه هست ، اختلاف منطقه اي كه هست ، اختلاف بيندازند، و چون سران مسلمين از اين
تبليغات اجانب عليه اسلام
صفحه : 295
بر مسلمين است كه اسلام را به آنطور كه هست بر جوامع بشري عرضه كنند. اسلام اگرآنطور كه هست عرضه بشود، همه مشتري او هستند. اسلام را واژگونه معرفي كردند؛اسلام را محبوس كردند در مساجد و در مدارس علوم قديمه ، كه آنها هم محصورشده اند در بعض از كتب اسلام . اينهمه به واسطه تبليغاتي بوده است كه از صدها سال قبل ،از آن وقتي كه خارجيها به اين ممالك اسلامي دست يافته اند، اين نقشه اي بوده است كه آنها كشيدند و از همه اطراف ، اسلام را از نظر خود مسلمين هم حتي انداختند و بد معرفي كردند؛ و روحانيون و رهبران مذهبي [را] - كه بايد اسلام را ترويج و معرفي كنند و پيش ببرند - از نظر جامعه ، در اين سالهاي طولاني انداخته اند؛ به طوري كه فاصله ما بين قشرهاي اسلامي ، در محيط داخلي خودشان هم واقع شده است ؛ بين دانشگاه وروحانيت ، بين بازار و ادارات ، بين قشون و ملت ، بين كارگران و كارمندان ؛ تمام اينها را باهم به اصطلاح وادار كردند؛ دامن زدند به اين اختلافات ، و با تبليغات دامنه داري اين اختلافات را القا كردند بين مردم ، تا اينكه بهره برداري كنند.
ملت ما كه در طول تاريخ زير يوغ استبداد شاهنشاهي بوده است و اخيرا از زمانهاي
همه "حزب الله " باشيم
ما مسلمين بر همه مان واجب است كه اسلام را به آنطور كه هست در دنيا عرضه كنيم .همه ما تحت يك حزب و آن "حزب الله " است ، باشيم ؛ احزاب مختلفه در كار نباشد؛جناحهاي مختلف در كار نباشد. علماي هر ملتي ، ملت خودشان را آگاه كنند به نقشه هايي كه اجانب و مستعمرين كشيده اند براي تفرقه اندازي ؛ اين تكليفي است كه بر همه رهبران مذهبي لازم است كه انجام دهند.
معاني غافل بودند، يا عمدا غفلت كردند؛ اين اختلافات بين ملتها با ملتهاي ديگر، دولتهابا دولتهاي ديگر، اين اختلاف تحقق پيدا كرد و اين اختلافات موجب اين شد كه آنها ازممالك اسلامي به طور وافر بهره برداري بكنند، و مسلمين نتوانند در مقابل آنهاعرض اندام كنند.
صفحه : 296
سابق بدتر شده بود و علاوه بر اينكه زير يوغ اين مستبدين و چپاولگرها بودند، استقلال آنها هم از دست آنها گرفته شد و دولتهاي ديگر در مقدرات كشور ما دخالت كردند؛ وظلم و چپاولگري و خيانت و جنايت به آنجا رسيد كه تحمل را از ملت سلب كرد؛ ديدندزندگاني با اين ذلت ارزش ندارد؛ مرد مسلم زير بار اين ذلت و زحمت نبايد برود؛ از اين جهت قيام مردانه كردند و اين قيام يك قيام الهي بود كه تمام اقشار ملت را فرا گرفت وملت يك حزب شدند: "حزب الهي " و با قدرت ايمان و پشتيباني خداوند تعالي موفق شدند كه با دست خالي از اسلحه ، بر قدرتهاي بزرگ فايق بشوند كه مجهز بودند به همه اسلحه ها و تا دندان مسلح بودند. اين قدرت الهي بود، قدرت خدا بود، قدرت ايمان بودكه موفق كرد ملت ما را، و به پيروزي رساند. الان ما گرفتار يك مشكلات زيادي هستيم كه براي ما پيش آوردند. شاه سابق مملكت ما را به يك ويرانه اي مبدل كرد كه ما از همه چيز فقير شديم ؛ لكن با اتكال به خداي تبارك و تعالي ما بر مشكلات خودمان غلبه خواهيم كرد؛ و اميدواريم كه همه ملتهاي اسلامي عبرت بگيرند از اين ملت شجاع ايران ؛و از زير بار ظلم و ديكتاتوري ، خودشان را نجات بدهند. من از خداوند تبارك و تعالي توفيق همه را خواهان هستم .