عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 293 -  پيروزي ، مرهون طبقه محروم
صفحه : 293
يك استخوان پوسيده اي است كه نه امريكا قبولش كرده نه همان رباط كه هست (2) - آنهاهم مي گويند كه ما اين را به شاهي قبول نداريم و نمي تواند اينجا بماند - نه انگلستان قبولش كرد كه برود. همه ردش كردند؛ خوب است بيايد خليج پيش اين رفقايش !
پيروزي ، مرهون طبقه محروم
خداوند ان شاءالله شما همه را توفيق بدهد. و باز هم از شما تشكر مي كنم كه آمديد. ومن هم ديگر حالم مقتضي نيست كه . . . صحبت كنم . حالم مقتضي نيست .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خوب ، در هر صورت شما بدانيد كه اينها اينطور كردند. و ملت ما، ملت غيور ايران تاب نياورد و همه با هم ، با قدرت اسلام ، با قدرت ايمان قيام كردند، و با قدرت ايمان پيش بردند. اين نهضت و اين پيشبردي و اين پيروزي ، مرهون اين طبقه جوان ايران ، آن هم طبقه جوان درجه سه ؛ طبقه جوان محروم [است ]؛ آنها اين مسئله را پيش بردند، اين نهضت را پيش بردند؛ و ما بايد از آنها تشكر كنيم . در هر صورت . . . شماها بايد در محال خودتان كه مي رويد نصيحت كنيد اينها را كه گذشت ديگر مطلب ! ديگر شما حالا هر چه هم فرياد كنيد: شاه ، ديگر شاهي تو كار نيست تا شما فريادش را بزنيد! برگرديد به اسلام .آن چيزي كه به درد شما و به درد همه ما مي خورد، اسلام و حقايق اسلام است . اسلام كافل (3) همه جهات ما هست ؛ دنيا را درست مي كند، آخرت را درست مي كند؛ سعادتمندمي كند شما را.