عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 286 -  فقه ، تهذيب و مبارزه
صفحه : 286
فقه ، تهذيب و مبارزه
شمايي كه الان جوان هستيد مي توانيد خودتان را تهذيب كنيد؛ اگر پير شديد، ضعيف مي شويد نمي توانيد. الان قواي شما قوي است و شيطان در شما ضعيف . وقتي سن شمازياد شد، قواي شما ضعيف مي شود و شيطان در شما قوي . آن وقت ديگر نمي توانيد،شكست مي خوريد. الان بايد خودتان را تهذيب كنيد. حوزه هاي علميه بايد خودشان راتهذيب كنند. در خلال تهذيب ، هر كاري كه هست تعقيب كنند از علميات . ما فقاهت لازم داريم . اگر فقيهي از بين برود، اسلام از بين مي رود. ما فقيه لازم داريم ، بايد دنبال فقه باشيم . در عين حالي كه دنبال فقه هستيد، همان طوري كه ائمه - عليهم السلام - بودند،حضرت امير - سلام الله عليه - بود، در عين حالي كه نمازش آنطوري بود، در عين حالي كه عبادتش آنطور بود، شمشيرش هم آنطور بود؛ در عين حالي كه بسط علم و توحيدمي كرد و مثل نهج البلاغه را گذاشت براي ما، در عين حال جنگ مي كرد، در عين حال شمشير مي كشيد؛ در عين حال كه زاهد بود، در عين حال قوي و قدرتمند بود؛ جنگجوبود. اينها با هم بايد باشند.
تحريف اسلام واقعي
اسلام همه چيز است . . . يكي از بدترين چيزي كه اجانب در بين مردم و در بين خود ماالقا كردند، اين است كه اسلام براي اين است كه ما همان عبادت بكنيم . چنانكه مذهب مسيح را هم مسخ كردند؛ مذهب مسيح مسخ شد. مسيح هرگز نمي شود كه دعوتش اين باشد كه فقط عبادت بكنيد، ظلمه را بگذاريد به كار خودشان ! اين نمي شود؛ نبي نمي تواند اينطور باشد. مسخ شده است اينها. اينها اسلام را در نظر ما، در نظر جاهلين مسخ كردند؛ اسلام را به صورت ديگر نشان دادند. و اين از كيدهايي بود كه با نقشه هاپياده شده است ؛ و ما خودمان هم باور كرديم "آخوند را به سياست چه "! اين حرف حرف استعمار است : آخوند را به سياست چه ؟! "ساسه العباد"(5) در دعاي جامعه ،