عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 284 -  اختلافات منشا شكست اسلام
صفحه : 284
تبليغات ما بايد قويتر بشود از سابق ؛ اقشار ما بايد فشرده تر بشوند از سابق ؛ صفهاي مابايد فشرده تر بشود؛ اختلافات ما بايد كمتر بشود. من متاسفم كه در بعضي از بلادمي شنوم اختلاف شده است . اختلاف سر چه ؟ براي چه اختلاف ؟ آنهايي كه اختلاف مي اندازند، اينها معلوم شد از اسلام اصلا حظي ندارند. اين اختلاف معنايش اين است :شكست اسلام .
اگر ما با هم مختلف بشويم ، اسلام شكست مي خورد. اگر در قشر روحاني خداي نخواسته مردم احساس كنند كه اين اختلافات براي دنياست - براي دين كه اختلافي دركار نيست ، همه ما، همه ما يك دين داريم ، يك قرآن داريم ، اگر اختلافي پيدا بشوداختلاف روي اساس دنياست ، شيطان است كه اختلاف مي اندازد - اگر ساير مردم توجه كنند كه ملاها روي هواهاي نفساني با هم مختلف هستند، طلبه ها روي هواهاي نفساني باهم مختلف هستند، مردم از شما رو برمي گردانند. [اگر] از شما رو برگرداندند، اسباب شكست شماست ؛ شكست شما شكست اسلام است . وظيفه شما سنگين است آقا! شمابايد با اخلاق خودتان ، با اعمال خودتان مردم را دعوت كنيد.
دشمنها در كمين شما هستند، در كمين ملت ما هستند. دشمنها حالا فهميدند كه وحدتي كه در ايران پيدا شده است ، آنها را شكست داد. الان بيشتر درصدد هستند براي
هوشيار باشد؛ ملت ما خيال نكند تمام شد مطلب . آقايان خيال نكنند كه مطلب تمام شد،حالا بايد ديگر رها كنيم . خير، مطلب مهم است و از اين به بعد، همه با هم باشيم .
اختلافات منشاء شكست اسلام
شما هادي مردم هستيد. شما بايد چراغ باشيد. شما بايد نور باشيد. تهذيب كنيد نفوس خودتان را. حب دنيا را از نفستان بيرون كنيد، راس كل خطيئه است . همه خطاها از حب دنياست ، از حب شهرت است . اين حب را از دل خودتان بيرون كنيد، بميرانيد اين حب را؛ زنده بشويد به زندگاني اسلام : زندگاني الهي . شما الهي بشويد. وحدت پيدا بكنيد.صفتان را واحد كنيد.