عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 280 -  حكم ممنوعيت مصرف گوشتهاي يخزده به آقاي مهدي بازرگان
زمان : 11 اسفند 1357 / 3 ربيع الثاني 1399
مخاطب : بازرگان ، مهدي
مكان : قم
حكم
موضوع : خودداري از مصرف گوشتهاي يخزده خارجي
صفحه : 280
بسمه تعالي
لازم است جنابعالي به مقامات مربوطه دستور دهيد از ورود گوشتهاي يخزده ومصرف كردن آنها بشدت جلوگيري شود و آنچه از اين نوع گوشتها موجود است از بين برود؛ زيرا آنها نجس و حرام است ، و مردم نيز حق استفاده از آنها را به عنوان خوراك ندارند و مي توانند به مصرف كشاورزي مانند كود زمين برسانند.
جناب آقاي نخست وزير - ايده الله تعالي
روح الله الموسوي الخميني