عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 276 -  هشدار به روزنامه ها
صفحه : 276
موجب تضعيف است ، آنها خائنند؛ آنها مي خواهند كه دولت را تضعيف كنند، ارتش راتضعيف كنند تا از نو يك سازمان ديگري درست كنند كه ملت و همه چيز ما را دوباره برگردانند به حال اول . بيدار باشيد!
آرمان ملت ، "جمهوري اسلامي "
ما تا آخر نفس ايستاده ايم . من اين يك سال ، دو سال آخر عمر را وقف شما كرده ام .از شما مي خواهم ، از ملت مي خواهم كه اين نهضت را نگه دارند تا تاسيس حكومت عدل اسلامي . از آن وقت تا حالا مي گفتيد تا مرگ اين كذا(2) نهضت ادامه دارد، حالابايد بگوييد تا اقامه حكومت اسلامي نهضت ادامه دارد. آنكه ملت ما مي خواهدجمهوري اسلامي است نه جمهوري فقط، نه جمهوري دمكراتيك ، نه جمهوري دمكراتيك اسلامي ؛ "جمهوري اسلامي ".
آنچه كه من از شما ملت ايران مي خواهم ، اين است كه بيدار باشيد؛ خون عزيزان خودتان را هدر ندهيد. كلمه "دمكراتيك " را از آن نترسيد؛ يا حذفش را نترسيد. اين فرم غربي است ؛ ما فرمهاي غربي را نمي پذيريم . ما تمدن غرب را قبول داريم لكن مفاسدش را نمي پذيريم . آنكه خون داده همين توده بوده است ؛ آنكه جوان داده است ،همين توده بوده است . يك دسته اي بيرون بوده اند، اشراف و اعيان هم بالاها نشسته بودند، و شما خون داديد؛ شما جوان داديد؛ خانه هاي شما را سوزاندند. آنكه شمامي خواهيد آن بايد بشود نه آنكه آنهايي كه از اروپا و خارج آمده اند مي خواهند؛ نه آنكه اعيان و اشراف مي خواهند؛ نه آنكه حقوقدانها مي خواهند. آنكه شما مي خواهيدميزان است . آنكه خون داده بايد حرفش را شنيد؛ راي او متبع است .
هشدار به روزنامه ها
روزنامه ها خودشان را اصلاح كنند؛ خيانت نكنند به اسلام و مسلمين ، خون مظلومان ما را هدر ندهند، تبليغات سوء را منعكس نكنند؛ توطئه ها را جلوگيري كنند لكن همه