عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 272 -  داراييهاي دودمان پهلوي
صفحه : 272
ما بسيار كارها در پيش داريم كه بايد من بعضي از آنها را براي شما عرض كنم . من دراين آخر كه از تهران مي خواستم بيرون بيايم ، دستور دادم كه تمام املاك و دارايي سلسله
مي كرد. امروز همه در خدمت شما هستند، در خدمت اسلام هستند. اين نعمت را قدربدانيد، سستي و سردي به خودتان راه ندهيد؛ نگوييد كه او رفت و تمام شد. خير،استعمار مطالعه كرده است ؛ سيصد سال يا بيشتر مطالعه كرده : مطالعه روحيات شما راكرده است ، مطالعه طوايف مختلف ايران را كرده است ؛ به اين نتيجه رسيده است كه بايداختلاف بيندازد بين طوايف مسلمين ؛ اختلاف بيندازد در هر شهر؛ اختلاف ايجاد كند. بانغمه هاي مختلف شما را از هم جدا كند: روحانيت را از مسلمين جدا كند، دانشگاه را ازروحانيين جدا كند، كارگر را از مردم و از روحانيين جدا كند. روحانيت در خدمت كارگراست ؛ اسلام در خدمت مستضعفين است . اينها كه دعوي مي كنند كه كاري نشده است ،اينها براي تفرقه اندازي است . كار بسيار بزرگ شده است ؛ لكن [كار] بزرگتر هم مانده است . اگر كساني درصدد تفرقه اندازي شدند، آنها را از خودتان طرد كنيد، اجازه ندهيدكه حرفهايي بزنند كه تفرقه بياورد. كارگران بيدار باشند! اينها مي خواهند عصر سابق رابرگردانند. كشاورزان بيدار باشند! اينها مي خواهند شما را باز به شكست كشاورزي بكشانند. شما كشاورزان ، كه بزرگترين پشتيبان ملت هستيد، بايد به كار كشاورزي خودتان ادامه بدهيد. الان وقت كشت است ، كشت بهاره بكنيد. شما كاسبها و كسبه و تجار محترم ،در ارزاق عمومي با مردم مراعات كنيد؛ گرانفروشي را كنار بگذاريد، حس تعاون پيداكنيد؛ حس انسانيت پيدا كنيد. ضعفا را مراعات كنيد؛ تخفيف بدهيد. از گراني ، ازگران قيمت كردن اجناس ، از گرانفروشي اجناس اجتناب كنيد. همه با هم باشيد. برادريدشما. همه اقشار برادرند؛ همه با هم باشند. مراعات هم را بكنيد. از آن چيزهايي كه در اين پنجاه سال در بين شما زياد شد از قبيل دروغ گفتن ، از قبيل خدعه كردن ، از قبيل گرانفروشي ، از اينها احتراز كنيد. امروز سايه اسلام روي سر شماست ؛ امام زمان به شمانظر دارد، پيغمبر اكرم به شما نظر دارد، خداي تبارك و تعالي پشتيبان شماست .
داراييهاي دودمان پهلوي