عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 267 -  حكم مصادره اموال سلسله پهلوي به شوراي انقلاب
حكم
زمان : 9 اسفند 1357 / 1 ربيع الثاني 1399
مخاطب : شوراي انقلاب اسلامي
مكان : تهران ، منزل آقاي محمود بروجردي خيابان پاسداران
موضوع : فرمان مصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان به آنها
صفحه : 267
1 ربيع الثاني 99 / 9 اسفند 57
شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مكتوب ماموريت دارد كه تمام اموال منقول وغيرمنقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلطه غيرقانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و كارگران وكارمندان ضعيف مصادره نمايند و منقولات آن در بانكها با شماره اي به اسم شوراي انقلاب يا اسم اينجانب سپرده شود و غيرمنقول - از قبيل مستغلات و اراضي - ثبت ومضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ايجاد مسكن و كار وغير ذلك . به جميع كميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور دستور مي دهم كه آنچه از اين غنايم به دست آورده اند در بانك با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نماييدكه اين غنايم ، مربوط به دولت نيست و امرش با شوراي انقلاب است ، و آنچه مامورين دولت به دست آورده اند يا مي آورند، بايد به همين شماره به بانك تحويل دهند. وكساني كه از اين اموال چيزي به دست آورده اند، بايد فورا به كميته ها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
روح الله الموسوي الخميني