عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 259 -  بيانات با آقاي محمد درخشش "سازندگي ايران "
بيانات
مخاطب : درخشش ، محمد(1)
زمان : ساعت 7 بعدازظهر 7 اسفند 1357 / 28 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : لزوم حفظ وحدت كلمه براي مبارزه با اجانب و سازندگي ايران
صفحه : 259
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
همه مردم ايران بايستي در اين موقع حساس مملكتي ، وحدت كلمه خود را براي مبارزه با اجنبي و سازندگي ايراني كه تبديل به خرابه اي شده است حفظ نمايند.
ايران نياز به يك ارتش ملي - اسلامي نيرومند و مردمي دارد كه بتواند در كنار مردم كشور را حفظ كند. مبارزات معلمان كشور در قيام عليه استبداد و استعمار قابل تقديراست .