عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 257 -  بيانات با عبدالسلام جلود "سرنوشت امام موسي صدر"
بيانات
زمان : 7 اسفند 1357 / 28 ربيع الاول 1399(1)
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : نگراني از سرنوشت امام موسي صدر
حضار: جلود، عبدالسلام "معاون معمر قذافي " و سه عضو ديگر هيات نمايندگي ليبي
صفحه : 257
[در پاسخ تقاضاي هيات ليبيايي كه امام اجازه دهند سرهنگ قذافي براي عرض تبريك به ايران بيايد: ]من فعلا به قم مي روم و اين ديدار را به زمان ديگري موكول كنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما نگران سرنوشت امام موسي صدر هستيم و مي خواهيم به محض بازگشت به ليبي به سرهنگ قذافي بگوييد هر چه زودتر در مورد سرنوشت امام موسي صدر رسيدگي كند.