عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 255 -  سخنراني در جمع مردم "سازندگي كشور و مشكلات آن "
زمان : 7 اسفند 1357 / 28 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : سازندگي كشور و مشكلات آن
سخنراني
حضار: جمعي از مردم
صفحه : 255
وحدت همه اقشار در امر سازندگي
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
وضع حساس ايران
آقايان مي دانند كه وضع ايران چه وضع حساسي دارد؛ الان وضع حساستر از قبل ازاين است كه دزدها را بيرون كرديم ؛ براي اينكه آن وقت ، وضع وضع دفع بود، بيرون كردن بود آن بحمدالله با همت همه ملت و با قوت ايمان گذشت . قوت ايمان ملت ما غلبه كرد بر تانكها، توپها، ابرقدرتها. همه آنها پشتيباني مي كردند از اين ، و اينهمه قدرتمند بودلكن قدرت خدا بالاي قدرتهاست ؛ و بحمدالله در اينجا تا اين مرحله پيروز شديد لكن الان شما وارث يك مملكت خرابيد يعني همه چيزش ريخته به هم . اينها همه ذخاير ما رابردند، همه جواهرات ايران را بردند، و فرار كردند؛ براي خودشان آنجا دستگاههادرست كردند. ان شاءالله از آنها گرفته خواهد شد. و الان ايران يك وضعي دارد كه هم اقتصادش و هم فرهنگش و هم اداراتش و هم ارتشش همه به هم ريخته است .
در اينجا دو نكته است : يك نكته اينكه اين خرابي با يك قشر، يك طايفه نخواهدجبران شد. دولت نمي تواند جبران كند؛ ارتش نمي تواند جبران كند؛ تجار نمي توانند. هريك [تنها] نمي توانند. تمام اقشار اين ملت ، از كارگر و كارمند و اداري و - عرض مي كنم كه - ساير اقشار، هر كس در هر مقامي هست ، بايد شركت كند تا بتواند اين خرابه رابسازند. مملكت شما الان يك مملكت دزد زده است ، يك مملكت زلزله زده است ،يك مملكت خراب است . اين خرابه الان به دست شما افتاده است لكن مال خودتان
صفحه : 256
است . تاكنون مال خودتان نبود. تاكنون همه مربوط بود به خارج و به اجانب ، و منافع شمارا آنها مي بردند، زحمت را شماها مي كشيديد. الان ان شاءالله اميدوارم كه ايران مال خودتان شده باشد. لكن اين خرابه اي كه مال خودتان است بايد خودتان با همت خودتان ، با اجتماع خودتان ، با وحدت كلمه خودتان اين معنا را حفظ كنيد.
نكته دوم اين است كه توقع اين نبايد باشد كه يك مملكتي كه 2500 سال زير چكمه بوده است و پنجاه و چند سال - كه ما خودمان شاهد قضايا بوديم - خرابكاري شده است ،يك مملكتي كه پنجاه و چند سال خرابكاري در آن شده است ، همه قوا روي هم دست به هم دادند و خراب كردند همه چيز اين مملكت را، نبايد مردم توقع داشته باشند كه درظرف چند روز يا چند ماه اصلاح بشود. مشكلات در كار است ؛ الان دولت گرفتارمشكلات است ، ارتش گرفتار مشكلات است ، ادارات گرفتار مشكلات هستند. مردم بايد تامل بكنند، يك قدري بردباري بكنند. اينهايي كه پنجاه و چند سال زير شكنجه صبر كردند حالا آزاد شدند، حالا ديگر خوف اينكه يك كسي بيايد بيخود بگيردشان ندارند، خوف اينكه يك نظامي بيايد بزند تو سرشان ندارند. يك نعمت بزرگي است كه به شما خداوند تعالي عنايت فرموده است كه در منزلتان راحت مي خوابيد، ترس ازسازمان امنيت نداريد، ترس از ارتش نداريد، ترس از حكومت نداريد. وليكن اين معنابايد گفته بشود به آن اشخاصي كه عجولند، شما پنجاه و چند سال زير چكمه اين اشخاص و اين چپاولچيها تامل كرديد، بايد چند سال هم همه با هم دست به هم بدهيد وبسازيد. خيال نكنيد كه مي شود فورا اين كار را انجام داد. يك خرابه اي را بتوان فورا[درست كرد] كه مثلا اشكال مي كنند كه آقاي بازرگان چرا [اقدام ] نكرده است ؛ مگركسي ديگر جاي او بود مي توانست بيشتر از اين كار بكند؟ اينها همه مشغول كار هستند،همه مشغول انجام وظيفه هستند و ان شاءالله شما هم كه مردمان سالمي هستيد مشغول كار وجديت باشيد براي ساختن اين دستگاه خراب . خداوند همه شما را حفظ كند و موفق باشيد.