عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 246 -  انسانيت به روح است نه به جسم
زمان : 7 اسفند 1357 / 28 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
حضار: اعضاي جامعه معلولين ايران
موضوع : معيار انسانيت
سخنراني
صفحه : 246
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
من از شما آقايان كه نماينده جامعه معلولين هستيد تشكر مي كنم . خداوند ان شاءالله شماها را سلامت بدارد. خداوند شفاي عاجل به شما عنايت فرمايد. بايد بدانند جامعه معلولين كه انسان داراي روحي است و جسمي . آنكه انسان به او انسان است ، روح انسان است نه جسم انسان . دعا كنيد كه آنهايي كه روحشان معلول است ، آنها شفا پيدا كنند. ودعا كنيد كه شما جامعه معلولين جسمي ، معلولين روحي نباشيد. اگر روح شما سالم باشدو روح شما آزاد و قوي باشد، چه باك كه دست يا پاي انسان معلول باشد. دست و پاي انسان مناط انسانيت نيست . اين قشر(1) است ؛ لب (2) انسان روح انسان است ، نفس ناطقه انسان است . وقتي نفس ناطقه انسان قوي شد، باكي از اين نيست كه جسمش عليل باشد.انسان به روح ، انسان است . ما در نوابغ عالم داشتيم اشخاصي كه نابينا بودند ولي نابغه بودند. اشخاصي كه معلول بودند ولي از علما و نوابغ بودند، از فلاسفه بودند. شما هيچ غم نداشته باشيد كه [از] يك پا يا يك دست يا چشم معلول هستيد. شما اميدوارم كه دراين جامعه به واسطه قوت روحي كه داريد و به واسطه سلامت روح كه داريد، در اين جامعه سرفراز و سربلند باشيد. من ان شاءالله راجع به خواسته هاي شما به مقامات مسئول
انسانيت به روح است نه به جسم
صفحه : 247
اميدوارم خداوند شما را حفظ كند. و شما هم كه در اين نهضت شريك بوديد وهستيد و برادران ما هستيد، خداوند همه شما را شفا بدهد؛ و روح شما كه فوق جسم است و انسانيتتان به روح است ، با سلامت و سعادت باشد.
والسلام عليكم
سفارش مي كنم .