عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 229 -  تحول در ارواح طيبه و نفوس قدسيه
صفحه : 229
هر جاي اين مملكت وقتي كه مي رفتي مردم مقابل قواي انتظاميه اي كه مامور بودندبكشند مردم را و درو كنند مردم را، ابدا اعتنا نمي كردند و شعارهاي خودشان را،شعارهاي اسلامي خودشان را مي دادند.
تحول در ارواح طيبه و نفوس قدسيه
اين معنا را من از همان اوايلي كه يك قدري انقلاب زياد شد و مردم هوشيار و بيدارشدند خيلي اميدوار بر آن بودم . و بحمدالله شد. لكن نبايد كسي بگويد كه من كردم . البته اشعاري كه آقا خواندند از نظر شعري بسيار خوب بود، لكن بايد عرض بكنم كه من كوچكتر از اينم كه اينطور مطالب گفته بشود. اين زاغه نشينها بودند كه در خيابانها فريادكردند و خون دادند و جوان دادند؛ و مادرهايي كه چهار تا بچه داشتند سه تا بچه هايشان رفته بود، باز مي گفتند كه اين هم اگر برود براي خداست . آن چيزي كه براي من خيلي اميدوار كننده است اين روح تعاون و روح انسانيت و روح اسلاميت است كه در ملت ايران شكوفا شد. اين تحولي كه در انسانها پيدا شد، از تحولي كه در اين رژيم پيدا شدبالاتر است . يك روز بود كه اگر يك پاسبان مي آمد در بازار تهران ، كه بزرگترين بازارايران است ، و مي گفت كه "4 آبان " است و بايد بازارها تعطيل بشوند يا بيرق بزنند، احدي به خودش اجازه نمي داد كه مخالفت كند. در ذهنش وارد نمي شد كه با پاسبان مگرمي شود مخالفت كرد! خداي تبارك و تعالي در مدت كمي همچو متحول كرد اين ارواح طيبه را، همچو پشت و رو كرد اين نفوس قدسيه را، كه در خيابانها راه افتادند و فريادكردند "مرگ بر اين سلطنت پهلوي "! جلوي مسلسلها، جلو تانكها مي پريدند روي تانكهاو همان جا شعار مي دادند. اين تحول يك معجزه واضحي است كه در يك مدت كوتاهي براي يك ملت ، در همه اقشار، اين تحول پيدا شد.
غلبه سلاح ايمان بر همه قدرتها
اين تحول روحي اعجاب آور است . اين تحول روحي باعث شد كه اين پيروزي از براي ملت ما حاصل شد. دعا كنيد كه خداوند اين تحول را در همه ملتهاي اسلام و مستضعفين پيش بياورد، و خداي تبارك و تعالي مقدر فرمايد كه همه متحول بشويم . اين تحول