عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 228 -  الهي بودن انقلاب اسلامي
صفحه : 228
پاريس بوديم اين مسائل را تقريبا حل كرديم ؛ و اين مصاحبات و نوشته ها و اينها مسائل رابر مملكتهاي خارج ، ملتهاي خارج ، روشن كرد. كم كم به واسطه همين مسائل و به واسطه قدرتي كه خداوند بر ملت ايران عطا فرمود، با قدرت ايمان و وحدت كلمه قيام كردند. وتقريبا يك سال بعد از اينكه از 15 خرداد يك قتل عامهايي شد و آنچه شد، و ما به تركيه و به عراق تبعيد شديم ، تقريبا يك قدري غفلت حاصل شد؛ لكن عواملي پيدا شد كه دريك سال - قبل از يك سال و نيم تقريبا - اين عوامل باعث شد كه ايران به حركت آمد. ودنبال اين حركت بود كه ما از عراق شروع كرديم ؛ و بعد آمديم و رفتيم فرانسه و از آنجاتعقيب كرديم . تمام مسائل كه واقع شد ما مرهون منت - بعد از خداي تبارك و تعالي - اين ملت ايران ، و خصوصا طبقه مستمندان ، نه طبقه اشراف و اعيان و بالادستها، ما مرهون آنها هستيم . آنهايي كه زن و مرد، صغير و كبير، در هر وقت كه اقتضا مي كرد در خيابانهامي ريختند و هيچ در مقابل مسلسلها ابا نداشتند؛ سينه ها را باز مي كردند و مي گفتند: بزن .بايد بگويم كه گوشت و خون غلبه كرد بر تانك و مسلسل . و اين قدرت خداي تبارك وتعالي بود.
الهي بودن انقلاب اسلامي
من وقتي كه مطالعه از وضعيت ايران و گسترش اين مسئله واحد، مطلب واحد كه يك دولت اسلامي حق مي خواهيم ، وقتي كه من از گسترش اين در همه بلاد، از تهران تاآخرين مرز، مرزهاي ايران در هر طرف ، در هر ده ، در هر قريه ، من مطالعه اين رامي كردم ، اميدوار شدم كه مسئله يك مسئله الهي است نه يك مسئله بشري . بشرنمي تواند، با هرچه باشد، هر قدرت بياني داشته باشد، نمي تواند اينطور نفوذ بكند كه ازاين بچه اي كه تازه زبان باز كرده است تا آن پيرمردي كه در مريضخانه خوابيده همه يك مطلب بگويند؛ همه فرياد بزنند در خيابانها، شب و روز فرياد بزنند، كه ما استقلال وآزادي مي خواهيم ، رژيم سلطنتي نمي خواهيم و جمهوري اسلامي مي خواهيم . من اميدوار شدم از اين گسترش كه اين مسئله ، مسئله الهي است و خداي تبارك و تعالي دراين مسئله پشتيبان است و پيروز خواهيم شد.