عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 227 -  خنثي كردن تبليغات رژيم
صفحه : 227
خنثي كردن تبليغات رژيم
ما بنايمان بر اين بود كه از كويت بعد از دو - سه روزي كه با آقايان ملاقات مي كنيم برويم به سوريه ، و آنجا يك اقامت طولاني بكنيم . لكن خداوند تقدير كرده بود كه بايدراه ، چيز ديگر باشد. و ما نمي دانستيم كه اين تقدير به كجا منتهي مي شود. از آنجابرگشتيم به بصره ؛ و از آنجا هم به بغداد ما را بردند. و من ملاحظه كردم كه ما اگر هر جابرويم از اين دول اسلامي همين مطلب است . به همين جهت تصميم گرفتيم - بدون هيچ فكر سابق - كه ما مي رويم به فرانسه . در عين حالي كه مايل نبودم از دول اسلامي خارج بشوم لكن خداوند تقدير كرده بود كه مسائل در آنجا به طور وسيع در همه جاي دنياپخش بشود؛ و خبرنگارها از اطراف عالم هجوم كردند كه گاهي روزي چندين مصاحبه ها مي شد؛ و خصوصا از امريكا كه مصاحبه هايي با آنها شد. و آنها از همان جاپخش كردند به سراسر امريكا و به بعض از بلاد ديگر. و ما هم مسائل ايران را در آنجاروشن كرديم ، به طوري كه بسياري از ابهاماتي كه به واسطه تبليغات سوئي كه از طرف اجانب شده بود در آنجا رفع شد.
ممكن است كه يكوقتي گزندي به اين دوستان من برسد، عازم حركت شدم و آمدم به - البته تحت مراقبت دولت عراق - آمدم به سرحد كويت . و در سرحد كويت هم همان فشاري كه در آنجا بر دولت عراق بود بر دولت كويت هم بود. و آنها حتي اجازه اينكه ماعبور كنيم از اين طرف شهر به آن طرف شهر هم ندادند. و من گله اي از هيچ كس ندارم ؛چون آنها ملتزم بودند به واسطه قراردادهايشان عمل كنند. و من نه از دولت عراق نه ازدولت كويت گلايه اي ندارم . لكن خداي تبارك و تعالي تقديري فرموده بود و "ما غافل بوديم ".
تقدير الهي اقامت در فرانسه
محمدرضا از قراري كه به من گفته اند سالي صد ميليون دلار براي تبليغات گذاشته بود! و اين تبليغات دامنه دار در همه جا، در همه جاي دنيا، بوده است بر ضد ملت وروحانيت . و اينها و بعد نفاق . . . خود او و دار و دسته هاي او. و ما در اين چند وقتي كه در