عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 224 -  ماموريت شاه ، نابودي ايران
صفحه : 224
عشاير گرفته تا غير عشاير، همبستگي خود را، وابستگي خود را، فداكاري خود را براي اين نهضت اسلامي خدمت شما اعلام مي كنم . ما مردم بلوچستان ، هميشه عقب افتاده و عقب مانده بوديم و هميشه تحت فشار استعمارگرها بوديم ، و هيچ كاري نشده . از لحاظ فرهنگ ، از لحاظ بهداشت ، از لحاظكشاورزي ، از هر حيث ما عقب هستيم . لهذا استدعاي من از حضور حضرت آيت الله اين است كه به بلوچستان توجه مخصوصي بشود. ما خيلي سعي كرديم ، همچنان كه در نجف اشرف با كلانتر(1)خدمت شما رسيدم ، عرض كردم كه بنده و حاج آقاي كفعمي (2) خيلي سعي كرديم كه هماهنگي وبرادري اينجا برپا بشود. و ان شاءالله هم اگر شما تحقيق بفرماييد، نخواهيد شنيد كه آنجا، در بلوچستان ،كوچكترين اختلافي بين برادران شيعه و سني رخ داده باشد. نهايت اتحاد و اتفاق برقرار است . با اينكه اكثريت با سنيهاست ، صدي هشتاد - نود سني هستند، ولي كوچكترين پرونده اي در هيچ جايي نيست كه به نام مذهب در بين اين دو فرقه اسلامي اختلافي افتاده باشد. در وقايع اخير كه يك كمي شلوغ شد،تقصير استثمارگرها بود كه اينها را مي خواستند به جان يكديگر بيندازند. ولي بنده و روحانيون و عشايرو قبايل سعي كرديم ، نهايت جديت را كرديم كه نگذاريم استثمارگرها ما را استثمار بكنند و به جان يكديگر بيندازند. و ما هم در اين نهضت اسلامي با تمام مسلمانان تهران هماهنگ هستيم ، شريك هستيم . اين آرزوي ديرينه ما بوده كه خداوند متعال يك روزي بياورد كه ما اسلام حقيقي و اسلام صحيح و اسلام صدر اسلام را ببينيم . حالا ما خيلي خوشوقتيم . اينقدر خوشوقتيم كه من پيرمرد 63 ساله هم احساس جواني مي كنم كه قرآن پياده مي شود، اسلام صحيح پياده مي شود نه آن اسلامي كه - بلاتشبيه - ما آخوندهاي بيسواد درست كرديم . آن اسلامي كه در صدر اسلام بوده و اسلام واقعي بوده ، آن پياده بشود. و ان شاءالله پياده خواهد شد. ما از شما خيلي شكرگزاريم . خدا شما را براي اسلام ومسلمين حفظ بكند. و همه روحانيت را توفيق بدهد كه براي اين نهضت تشريك مساعي بكنند وفداكاري بكنند. ]
ماموريت شاه ، نابودي ايران
ان شاءالله خداوند توفيق به شما بدهد. اينكه گفتيد كه براي شما هيچ كاري نكردند،