عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 212 -  حكم به دادگاه انقلاب تهران جهت رسيدگي به پرونده حسن پاكروان
حكم
زمان : 2 اسفند 1357 / 23 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : رسيدگي به درخواست آقاي پاكروان
مخاطب : دادگاه انقلاب اسلامي تهران
صفحه : 212
[حضرت آقاي خميني . چنانكه استحضار داريد در روز جمعه بيست و هفتم بهمن 1357 در حوالي ساعت پنج بعدازظهر گروهي از افراد مسلح به خانه تيمسار سرلشكر حسن پاكروان مراجعه كرده و ايشان را توقيفا به كميته امام هدايت كرده اند. از آن تاريخ تا به امروز[5 روز گذشته ] كوچكترين خبري كه مشعر بر احوال و يا دال بر تعيين تكليف معظم له باشد در دست نيست .
اما غرض از انشاي اين نامه تذكر چند نكته و بيان يك تقاضاست : اول آنكه اگر امر توقيف ايشان ناظر به سوابق خدمت ايشان است ، يعني رياست ركن دوم ، رياست سازمان اطلاعات و امنيت ، وزارت اطلاعات ، سفارت در پاكستان و در فرانسه ، در آنچه كه مربوط به رياست ايشان در سازمان امنيت واطلاعات مي شد حتما مستحضر هستيد كه اين سازمان در جريان حيات بيست و پنج ساله خود يعني درفاصله تصدي تيمور بختيار و نعمت الله نصيري فقط چهار سال به تكاليف قانوني خود عمل كرد و فقطدر محدوده اين چهار سال بود كه سازمان مذكور - عليرغم مقدورات زمان - رفتار انساني پيدا كرد! !
به هر صورت ، مشيت الهي يا تقدير تاريخي اين ملت بر اين جاري شد كه به زعامت شما عمارت ستم فرو ريزد و آخرالامر حق به صاحب حق برسد. . . . در صورتي كه هيات قضات مانعي نبينند اسباب معاودت ايشان به خانه را فراهم كنند و هر وقت به اداي توضيحات حاجت افتاد مراجعه فرمايند.
تهران ، دوم اسفند 1357 - ارادتمند: دكتر كريم پاكروان ]
بسمه تعالي
دادگاه انقلاب اسلامي مطالعه و رسيدگي نمايند.
روح الله الموسوي الخميني