عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 21 -  رمز پيروزي
سخنراني
موضوع : از دستاوردهاي انقلاب - توطئه با شعار مليت
زمان : 12 بهمن 1357 / 3 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه رفاه
حضار: اعضاي كميته برگزاري استقبال
صفحه : 21
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
وحدت حوزه و دانشگاه ، بزرگترين پيروزي
من بزرگترين پيروزي را آشتي بين دانشگاه و مدارس علمي [حوزه هاي علمي ]مي دانم . اگر ما هيچ پيروزي پيدا نكرده بوديم الا همين معنا كه بين دانشگاه و طبقه روحاني نزديك كرديم و تفاهم حاصل شد . . . و اين دست خيانتي كه سالهاي طولاني جدايي انداخته بود بين اين دو طبقه قطع شد. و بحمدالله ، هم روحاني فهميد كه دانشگاهي آنچه اجانب گفته اند نبود و هم طبقه جوان و دانشگاهي فهميدند كه روحاني آنطور كه براي اينها توصيف كرده بودند نبود. آنها مي خواستند كه ملت را از هم جداكنند و تمام هستي ملت را ببرند، و خود ملت [را] باز به هم ريزند - اختلاف با هم - ازمصالحشان غافل باشند. شما ملت ايران ثابت كرديد كه با وحدت كلمه ، يد اجانب ، دست آنها را قطع كرديد؛ دست اين شاه ظالم ، دست اين محمدرضاي ظالم را كه مي خواست
رمز پيروزي
.. . تا اراده خداي تبارك و تعالي نباشد براي بشر امكان ندارد كه به يك همچووحدت كلمه اي برسد. شما مي دانيد، شما كه در ايران بوديد بهتر مي دانيد كه در سرتاسرايران ، از آن دهات تا مركز، همه يكدل و يكصدا اين خاندان را طرد كردند. بچه هايي كه تازه زبان درآوردند با جوانها و پيرمردها همه هم صدا شدند. دست خدا با جماعت است . برادرهاي من ، اين وحدت كلمه را حفظ كنيد. رمز پيروزي شما وحدت كلمه است . اختلاف را كنار بگذاريد.
صفحه : 22
ترفند ملي گرايي
1- شاپور بختيار، و اعضاي دولت وي .
الان هم بعضي از كساني كه با او ارتباط دارند و با صورتهاي خيلي ظاهرالصلاح پيش آمدند، به اصطلاح "ملي " پيش آمده اند، (1) اينها هم مي خواهند همان منافع اجانب را بااين صورت حفظ كنند. خود محمدرضا هم اين ادعاها را مي كرد: به قرآن كريم تمسك مي كرد؛ به آزادي زن و مرد تمسك [مي كرد]؛ "آزادزنان و آزادمردان " مي گفت ؛ لكن همه حيله بود. حالا هم كه "مليت " گفته مي شود و "ملت " گفته مي شود، و اينكه آزادي مي دهيم و فلان [برنامه ] را حذف مي كنيم ، فلان [برنامه ] را زياد مي كنيم - تمام اينها حيله است و ملت بايد بيدار باشد و بداند و اين حيله ها را خنثي كند. من از خداي تبارك وتعالي سلامت همه شما و وحدت كلمه تان را مي خواهم ؛ و اميدوارم كه دست اجانب وكساني كه مربوط به اجانب است از مملكت شما قطع شود.
تمام هستي ما را به باد فنا بدهد قطع كرديد.