عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 207 -  حكم به مهدي بازرگان درباره عزل تقي رياحي از وزارت دفاع
حكم
زمان : بهمن 1357 / ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : عزل رياحي از وزارت دفاع
مخاطب : بازرگان ، مهدي "نخست وزير دولت موقت "
صفحه : 207
بسمه تعالي
جناب آقاي نخست وزير
تيمسار رياحي (1) از وزارت دفاع ملي بركنار است . شخص ديگري به جاي او به وزارت دفاع ملي قرار دهيد.
روح الله الموسوي الخميني