عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 192 -  سخنراني در جمع نمايندگان انجمن زرتشتيان "رفتار اسلام با اقليتها"
سخنراني
زمان : 29 بهمن 1357 / 20 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : رفتار اسلام با اقليتها
حضار: نمايندگان انجمن زرتشتيان ايران
صفحه : 192
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
زرتشتيها خدمتگزاران ايران
من از آقايان تشكر مي كنم . آقايان همه اقليتها مطمئن باشند كه اسلام با اقليتها هميشه به طور انساني ، به طور عدالت ، رفتار كرده است و همه در رفاه هستند. و اينها هم مثل ساير اقليتها جزئي از ملت ما هستند، و ما و آنها با هم در اين مملكت زندگي مي كنيم ان شاءالله ؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد. و رمز اين پيروزي كه وحدت كلمه است بايدحفظ بشود. ما در محل خودمان ، شما در محل خودتان ، ساير طبقات همين طور، همه كوشا باشيم كه اين ايراني كه الان دست ما داده اند و خرابه اي است ، همه با هم و بافعاليت ، همه دست به هم بدهيم و اين ايران خراب را از سر بنا بكنيم .
اينها تمام ذخاير ما را بردند. جواهرات ما را يك مقداري اش را آن پدر برد، وبيشترش را اين پسر و اتباعش بردند. و همين طور پولهاي اينجا را به بانكهاي خارج . . . كه ميلياردها پول از اينجا به بانكهاي خارج منتقل كردند، كه ان شاءالله از آنها پس گرفته خواهد شد. و شاه را خواهيم خواند به ايران ، يا محاكمه خواهيم كرد او را غيابا و اموالش را ضبط خواهيم كرد. براي اينكه آنها اموال نداشتند. اين اموال اموال ملت است . شما هم كه زرتشتيها هستيد و هميشه خدمتگزار اين ملت و اين مملكت بوديد، بايد به كارخودتان ادامه بدهيد و وحدت كلمه را حفظ كنيد. از خداوند تعالي توفيق همه ملت ايران را خواهانم .