عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 178 -  گفتگو با ياسرعرفات "پيروزي انقلاب اسلامي و وضعيت فلسطين "
گفتگو
زمان : 28 بهمن 1357 / 19 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : غلبه ايمان بر قدرتهاي شيطاني
حضار: ياسر عرفات - هاني الحسن و چند تن از مقامات فلسطيني - خميني ، سيداحمد - يزدي ،ابراهيم
صفحه : 178
امام : انقلاب ما هر چه هم كه قوه هاي مادي اش كم باشد، اين معنويت اسباب پيشرفت مي شود. و لهذا يك قدرت شيطاني عظيمي كه پشتوانه آن و پشتيبان آن ابرقدرتها بودند و آنها مجهز به همه جهازات شيطاني بودند، و ملت ما مشت داشت وخون ، اين مشت و اين خون غلبه كرد بر تمام اين قدرتهاي شيطاني و بر ابرقدرتها، كه قبل از اين غلبه از شاه پشتيباني مي كردند و اظهار وفاداري مي كردند. اين قوت ايمان ملت ماباعث شد كه با مشت و خون بر همه اينها غلبه كرد. و رمز اين پيروزي ، بعد از اينكه قوت ايمان در كار بود، همان قوت ايمان باعث شد كه آن رمز حقيقي ، كه عبارت از وحدت كلمه ملت ما در اين امر بود، موجب غلبه شود. اين ثوره (1) چون اسلامي بود و انساني ،مثل برق در تمام اقطار ايران ، از آن دهكده هاي دورافتاده تا مركز سرايت كرد و [به ] همه اقشار ايران [رسيد] و به واسطه همين وحدت كلمه بود كه نتوانست اين قواي شيطاني مقاومت كند، و سنگر را يكي پس از ديگري تحويل داد.
و البته الان مشكلات ما خيلي زياد است . . . مملكت ما را غارت كردند. همه آثار تمدن را اينها واژگونه در اين مملكت پياده كردند، با اسم "تمدن بزرگ " فرهنگ ما را عقب زدند، و به اسم "پيشرفت " كشاورزي ما را بكلي از بين بردند، و به اسم "آزادي " آزاديهاي تمام مطبوعات ما و محال تبليغاتي ما را مختنق كردند. و يك مملكت آشفته اي الان به ارث به ما رسيده است كه همه جاي آن خراب است و بايد از سر، از نو
صفحه : 179
ساخت . لكن به فضل خدا چون مطلب مطلب الهي است ، و آنطوركه من احساس مي كنم خداوند اراده اش تعلق گرفته است كه مستضعفين را غلبه بدهد، تمام اقشار ملت همراهندكه با مشكلات مبارزه كنند. و ما مشكلاتمان را ان شاءالله به واسطه همت ملتمان رفع خواهيم كرد. و من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ملت برادر ما، فلسطين را برمشكلات خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستيم . و من از اولي كه اين نهضت ، قبل ازپانزده سال كه ابتداي اين نهضت بود، راجع به فلسطين ، در نوشته ها و گفته ها راجع به فلسطين و راجع به جناياتي كه اسرائيل در آن حدود كرده است هميشه متذكر مي شدم . والان هم ان شاءالله بعد از اينكه ما از اين غائله فارغ بشويم ، همان طوري كه آن وقت دركنار شما بوديم حالا هم در كنار شما هستيم . و اميدواريم كه همه با هم مثل برادر بامشكلات مقابله كنيم . من از خداي تبارك و تعالي عزت اسلام و مسلمين و رجوع "قدس "(2) به برادران خودمان را مي خواهم .
[ياسر عرفات : من از بدبختي آنجا متولد شدم يا از خوشبختي آنجا متولد شدم ، و آنجا وطن من است .اين حكم تقدير بوده كه در آنجا متولد شدم . اين معنايش اين نيست كه من مسئول بيت المقدس هستم ؛مسئول آزاد كردنش همه شما هستيد. مسئوليت شما بعد از اين پيروزي بزرگ در ايران بيشتر ازمسئوليت من است كه در بيت المقدس متولد شدم . من غير از خونم چيزي ندارم كه در راه آزادي قدس بدهم ولي شما با اين پيروزي بزرگ ، همچو امكانات عظيمي را در اختيار داريد. و شما بايد كاري كنيدتا همه در قدس نماز بخوانيد. "ان شاءالله " پرچم فلسطين چنانكه در ايران برافراشته شد، هرگز نخواهيم گذاشت كه در فلسطين برافراشته نگردد. بگين درباره پيروزي شما مطلب مهمي گفت : "دوران تاريكي در اسرائيل پيش آمده ". ]
امام : ان شاءالله .
[عرفات : اينك زلزله در گرفته ؛ و زلزله به ما نزديك شده و يا رسيده ، و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمي .من در جواب دايان و بگين گفتم كه تو مي تواني بروي يك پشتيبان انتخاب بكني و تكيه به امريكا
صفحه : 180
بدهي ؛ ولي من هم مي توانم پشتيبان پيدا كنم ؛ و اين پشتيبان را پيدا كرده ام و تكيه به ملت ايران به رهبري حضرت آيت الله العظمي موسوي الخميني دادم . ]
امام : شاه هم تكيه كرده بود بر امريكا و انگليس و چين و اسرائيل و همه اينها. لكن تكيه گاهها سست است . آن تكيه گاهي غيرسست و سنگين و مستحكم است كه خداباشد. خدا تكيه گاه است . و من به ايشان [ياسر عرفات ] و به ملت خودم و به ملت ايشان اين توصيه را مي كنم هميشه ، به اينكه هميشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به اين قدرتها نداشته باشند؛ اعتماد بر ماديات نكنند بلكه اعتماد بر معنويات بكنند. قدرت خدافوق همه قدرتهاست . و لهذا ما ديديم كه ملتي كه مستضعف بود و هيچ نداشت بر تمام قوا غلبه كرد، و ان شاءالله مي كند. و ما از هيچ چيز نمي ترسيم وقتي كه با خدا باشيم ؛ براي اينكه اگر كشته بشويم و با خدا باشيم سعادتمنديم و اگر بكشيم هم سعادتمنديم .
[عرفات : در سال گذشته نيروهاي بزرگ اسرائيل به جنوب لبنان فرستاده شد براي سركوب مردم فلسطين و مردم مسلمان جنوب لبنان . جنگجوياني كه در برابر اين واحدهاي جنگي بزرگ مقاومت كردند از دو هزار تجاوز نمي كردند. در برابر آنها 65 هزار سرباز اسرائيلي بود! چه نيروهاي ذخيره پشت جبهه ، و نيروهايي كه وارد معركه كردند. معتقد بودند كه در دو ساعت اينها را از بين مي برند. خيلي به تنگنا افتاديم . من در نهايت شدت گفتم : خدايا! اگر اين دسته از مردم كشته شوند، تو را در اين منطقه پرستنده اي نخواهد ماند. و ديدم كه پيروزي فرا رسيد. آن آقاي برژينسكي كه گفت : خداحافظ سازمان آزاديبخش تو رفتني هستي ، رفتي . ديديم كه خدا پيروزي بزرگي به ما عطا كرد و يك سال پس ازپيروزي ما در جنوب لبنان ، كه پيروزي ساده و كوچكي بود، پس از گذشت يك سال ، بزرگترين پيروزيها را به دست آورديم اينجا: جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا. ما ترس به دل دشمن افكنده ايم . وقتي بگين اين حرف را مي گويد كه "دوره تاريكي براي ما آغاز شده " خيلي معنا دارد. اين دليل وحشتشان است . كيسينجر وقتي مي گويد: "بزرگترين حادثه اي كه بعد از جنگ جهاني دوم اتفاق افتاده ، پيروزي انقلاب ايران بوده "، اين خطرناك بودن پيروزي انقلاب اسلامي ايران براي امريكا درچه رابطه است ! اگر امريكا در ايران اقداماتي را كه در ويتنام انجام داده انجام ندهد، جنبش انقلابي ايران امتداد پيدا مي كند تا به اسرائيل برسد. ديروز اين را كيسينجر گفته . از اين حرف مي توانيم بفهميم كه
صفحه : 181
چقدر خطرناك است براي مصالح امريكا در منطقه . و از زبان خود دشمن مي شود فهميد كه حقايق وضع ما چگونه است . وقتي كه من به بغداد آمدم ، به سران كشورهاي عربي در بغداد - حكام عرب -گفتم كه كمترين حرفي كه از حكام عرب من شنيدم اين بود كه شما چه كار داريد به كار ايران ؟! شما چه كار داريد به آيت الله العظمي خميني ؟! اين كمترين حرفي بوده كه مي زدند. ديگران مي گفتند كه مصالح شما با وجود شاه تامين مي شود! شاه را داشته باشيد، مصالحتان شايد بهتر تامين بشود. آخرين بار دريك ديدار از كشورهاي خليج ، چند روز پيش از پيروزي شما حكام خليج مي گفتند كه اطلاعاتي كه به ما رسيده اين است كه بختيار پيروز مي شود؛ و امريكايي ها بختيار را مي توانند نگاه دارند در مقابل ايران . ]
امام : همه حسابهايي كه دولتهاي بزرگ كرده اند، همه خطا از كار درآمد، براي اينكه يك مسئله الهي بود.
[عرفات : و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين . ]
امام : و اين حسابها هم كه مي كنند، و بعدها مي خواهند بكنند، آنها هم خطا از كار درمي آيد.
[عرفات : آنها مي گويند زلزله اي رخ داده ؛ ما مي گوييم كه انفجار نور روي داده . (3) ما مي گوييم دوراني كه امت ما و منطقه ما آزاد و مستقل باشد فرا رسيده . مشكلات زيادي هست در پيش ولي در عين حال خوشبين هستم به آينده . و در برابر شما جهاد بزرگتر و كوششهاي خسته كننده تري در پيش است .تجديد بناي جامعه سخت تر است از جنگيدن و پيروز شدن . شاه اينجا را خراب كرده . ]
امام : ما اميدمان به خداست و مايوس از خدا نيستيم ؛ و بر مشكلات به اميد خدا غلبه مي كنيم . و به ماديات اين نظر را نداريم ؛ غلبه را با ماديات نمي دانيم . غلبه با معنويات است . و مادامي كه شعب (4) ما به خداي تبارك و تعالي اتكال بكنند، پيشرفت خواهندكرد. و اگر خداي نخواسته انحراف پيدا شد، زوال براي همه هست .
صفحه : 182
[عرفات : من فكر نمي كنم كه توطئه هاي دشمن پايان يافته باشد. وقتي كه سيل حوادث را از نظرمي گذرانيم ، به يقين مي يابيم كه دشمن رها نمي كند كه دژي به اين آساني سقوط كند. ]
امام : او مي خواهد نكند، لكن خدا برخلاف او ان شاءالله عمل مي كند.
[عرفات : اگر چه من الان خنده بر لب دارم ، ولي قلبم خون مي چكد براي كشتارهايي كه در ايران شده . ]
امام : ان شاءالله قلب شما هم فراخ مي شود.
[عرفات : خدا شاهد است كه من در عمرم هيچ شادي اي به خودم نديدم مثل شادي اي كه به خودم ديدم وقتي كه شما پيروز شديد. ]
امام : ان شاءالله خداوند حفظ كند مسلمين را ان شاءالله .
[يكي ديگر از فلسطيني ها: در لبنان شليك تير هوايي به علامت شادماني ممنوع است ؛ بيش از يك سال است كه در لبنان ممنوع است ؛ مخصوصا فرمانده كل نيروهاي آزاديبخش فلسطين دستور داده اند هيچ كس هيچ فشنگي را به هدر ندهد، به هيچ مناسبتي ؛ يكباره سراسر لبنان آتش شد! ابوعمار(5) براي اولين بار خودش پنج تير شليك كرد، و خود اين قانون را شكست به نشانه شادماني ! بي شك دهكده هاي جنوبي لبنان و منطقه هاي شيعه نشين را با بمباران هوايي خواهند كوبيد. بگين به علت حوادث ايران غمزده و غمگين است . خداوند ان شاءالله جنوب را در برابر بمباران مهاجمان اسرائيل حفظ بكند.دولتهاي عرب نيروهايش را حفظ بكند. ان شاءالله حضرت آيت الله العظمي خميني و ملت ايران آنها راحفظ مي كند. ]
امام : اميدواريم كه خداوند حفظ كند.
[عرفات : درست است كه اسرائيل دوستاني دارد، اما ما هم برادران و دوستاني داريم . ]
امام : ما اعتمادمان به خداي تبارك و تعالي است .
[عرفات : هفته گذشته آغاز دوران تازه اي بود. ]
امام : ان شاءالله .