عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 177 -  گفتگو با نمايندگان پاپ "قدرت ايمان و اسلام "
گفتگو
زمان : 28 بهمن 1357 / 19 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : غلبه قدرت ايمان و اسلام بر ظلم و استعمار
حضار: سفير واتيكان و همراهان "نمايندگان پاپ "
صفحه : 177
[نماينده پاپ ژان پل دوم : پاپ از ما خواسته است كه آرزوهاي قلبي خود را براي سلامت شما و موفقيت ملت ايران خدمتتان تقديم داريم . ]
امام : اقليتهاي مذهبي هميشه در اسلام محترم بوده اند؛ و توافق بين اديان بزرگ يكتاپرست براي پيشرفت بشريت لازم است .
اين قدرت ايمان ملت و قوه اسلام بود كه بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه كرد. اميدوارم ديگر ملل نيز از اين طريق به ما متصل شوند.
[نماينده پاپ : ما تازه شروع به گفتگو بين اسلام و مذهب كاتوليك نموده ايم و اميدوارم اين گفتگو وتبادل نظر در نظام جديدي كه تحت رهبري شما در اين كشور به وجود آمده است ادامه يابد. ]