عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 171 -  نامه به آقاي محمود لاچيان "تشكيل كميته اي براي رسيدگي به وضع كارگران "
نامه
زمان : 28 بهمن 1357 / 19 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : تشكيل كميته براي رسيدگي به خواستهاي كارگران
مخاطب : لولاچيان ، محمود - صادقي ، ميرمحمد
صفحه : 171
[محضر مقدس حضرت آيت الله العظمي الامام الخميني - دام ظله الوارف - . . . (1)
تحيه و احتراما به دنبال شكسته شدن اعتصابات ، در برخي از موسسات ، كارگران نسبت به حضورمسئولان وابسته به رژيم سابق اعتراض كرده اند و حتي مشاهده شده كه به سر كار خود نرفته اند. و ازطرفي عناصر مخرب هم از اين فرصت استفاده كرده تحريكاتي مي كنند. و چون اين جريانات ممكن است عوارض نامطلوبي به بار آورد مستدعي است دستور فرماييد كميته اي مركب از افراد صالح تحت نظر آقاي دكتر بهشتي و آقاي موسوي اردبيلي تشكيل شود تا ضمن تامين خواستهاي حقه كارگران ونيز توجيه آنان به وضع خطير انقلاب ، از گسترش و سرايت اين عوارض جلوگيري به عمل آورند.
محمود لولاچيان - ميرمحمد صادقي ](2)
بسمه تعالي
حضرات آقايان عمل فرمايند.
روح الله الموسوي الخميني