عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 162 -  گفتگو با امام
صفحه : 162
همه مردم را با هم متحد كرده است ، الان يك دسته اي افتاده اند توي كار و اين انقلاب رامي خواهند آلوده بكنند. اينها را معرفي كنيد به شاگردهاي خودتان ، به جوانهاي ما، كه اينها براي عمال غير هستند؛ اينها آمده اند با يك صورت ملي الان دارند . . . عمله اي هستند براي غير، و مي خواهند وضع ايران را باز به همان حال اول برگردانند منتها با يك صورت ديگري . اين وظيفه اي است كه الان براي شماها هست . و نگذاريد در دانشگاه اين آلودگيها پيدا بشود. و اين تظاهراتي كه - شنيدم ديروز تظاهراتي بوده است - اينها پيدابشود، شما بدانيد كه اين تظاهركنندگان از تتمه همان رژيم فاسد است و با اين صورت الان درآمده اند؛ چنانچه آن آدمي كه نخست وزير بود از تتمه همان رژيم فاسد بود به صورت ملي و "سر قبر مرحوم دكتر مصدق برو"(2) و از اين كارها بود! حالا يك صورت ديگري پيدا كرده اند؛ به صورت مثلا روشنفكري و امثال ذلك . شما بايد آقايان همه تان با هم دست به دست هم بدهيد و نگذاريد اين آشوبگران آشوب بكنند در محيط شما؛ وباز شما را ناراحت كنند و باز دستهاي شما را عقب بزنند، نگذارند شما مستقلا كارتان رابكنيد. خداوند ان شاءالله همه شما را نصرت بدهد؛ و همه ما را به وظيفه خودمان آشنا كند.و سلام من بر همه شما.
گفتگو با امام
[نماينده استادان : ما مي دانيم كه وقت شما را نبايد بگيريم ولي اتفاقا در همين جايي كه مي فرماييد، يك نقطه نظرهايي ما داريم . همينهايي كه حضرتعالي مي فرماييد، صحبت آن كسي است كه شكل مار راكشيد و بعد به مردم گفت كه خوب حالا اين مار است ، يا اينكه نوشته . مي آيند عقايد مردم را با يك عينيتهاي مسلمي كه بسيار بهتر از آن را در اسلام گفته اند به مردم مي گويند منتها به آن طريق ، و مردم رابه آن سمت مي كشند و الان شديدا دارند فعاليت مي كنند. به نظر بنده الان در تلويزيون و راديو، اگر كه كساني از آنها ما بخواهيم اعلام بكنيم ، آقايان كمونيستها، آن تئوريسين هايشان ، آن دانشمندانشان ، آن نخبه ترين آنها بيايند، ما توي تلويزيون جلوي مردم مي نشينيم با آنها بحث مي كنيم . ]